تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
بچه‌اژدها ماهی مارگارت
( Callionymus margaretae )
 
بچه اژدها ماهی مارگارت


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده بچه‌اژدهاماهیان گونه بچه‌اژدها‌ماهی مارگارت

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Callionymus margaretae Regan, 1905 j
:: نام فارسی و محلی ایران: بچه اژدها ماهی مارگارت،-

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان) [بعضی منابع: Callionymiformes]
Suborder: Callionymoidei (زیرراسته: بچه‌اژدهاماهی‌واران)
Family: Callionymidae (خانواده: بچه‌اژدها‌ماهیان) (En: Dragonets)
Genus: Callionymus (جنس: کالیونیموس)
Species: Callionymus margaretae (گونه: بچه‌اژدها‌ماهی مارگارت)

:: نام انگلیسی: Margaret's dragonet -
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: حضروم ،
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Callionymus margaretae margaretae, Calliurichthys margaretae ...
:: ریشه لغوی: Callionymus: از واژه kallion (یونانی) ، تفضیلی کلمه kallos بمعنی زیبا + onyma: اسم

■ کشورهای محل زندگی بچه‌اژدها‌ماهی مارگارت
• گزارش‌شده از آب‌های ایران و نیز:
سومالی، بحرین، هندوستان، کویت، عمان، پاکستان، قطر، عربستان، امارات

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده بچه‌اژدها‌ماهی مارگارت
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان، و نیز:
دریای عرب و اقیانوس هند

■ ویژگی‌های زیستگاه بچه‌اژدها‌ماهی مارگارت
دریازی، در مجاورت با بستر.
در عمق 22 تا 107 متری حضور دارد.
ساکن بسترهای شنی و گلی
ساکن مناطق گرمسیری
مختصات جغرافیایی -

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک بچه‌اژدها‌ماهی مارگارت

• شکل بدن: باله پشتی دارای 4 شعاع سخت و 9 شعاع نرم | باله مخرجی بدون شعاع سخت و با 8 شعاع نرم
• اندازه: حداکثر طول کل 16 سانتیمتر
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: دو زیرگونه برای آن تعریف می‌شود. یکی در جنوب خلیج فارس و دریای عمان تا پاکستان، و دیگری از غرب و جنوب شرق سواحل پاکستان

■ تولیدمثل بچه‌اژدها‌ماهی مارگارت

-

■ صید بچه‌اژدها‌ماهی مارگارت

-

■ ارزش‌های اقتصادی بچه‌اژدها‌ماهی مارگارت

⧠ وضعیت ذخایر بچه‌اژدها‌ماهی مارگارت

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "ارزیابی نشده" است.

■ بهداشت و بیماری‌های بچه‌اژدها‌ماهی مارگارت

-

○ تصاویر و فیلم از بچه‌اژدها‌ماهی مارگارت:

بچه اژدها ماهی مارگارت بچه اژدها ماهی مارگارت بچه اژدها ماهی مارگارت
بچه اژدها ماهی مارگارت بچه اژدها ماهی مارگارت پراکنش بچه اژدها ماهی مارگارت
بچه اژدها ماهی مارگارت بچه اژدها ماهی مارگارت  
ترسیمی از بچه اژدها ماهی مارگارت بچه اژدها ماهی مارگارت  
فیلم‌هایی از بچه‌اژدها‌ماهی مارگارت
 
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Callionymidae: بچه اژدها ماهیان

گونه Callionymus persicus: کالیونیموس ایرانی
گونه Callionymus hindsii: بچه‌اژدهای هیندز

گونه Diplogrammus pygmaeus: بچه‌اژدهای کوتوله