تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
کالیونیموس ایرانی
( Callionymus persicus )
 
بچه اژدها ماهی مارگارت


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده بچه‌اژدهاماهیان گونه کالیونیموس ایرانی

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Callionymus persicus (Regan, 1905)j
:: نام فارسی و محلی ایران: کالیونیموس ایرانی،-

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان) [بعضی منابع: Callionymiformes]
Suborder: Callionymoidei (زیرراسته: بچه‌اژدهاماهی‌واران)
Family: Callionymidae (خانواده: بچه‌اژدها‌ماهیان) (En: Dragonets)
Genus: Callionymus (جنس: کالیونیموس)
Species: Callionymus persicus (گونه: کالیونیموس ایرانی)

:: نام انگلیسی: Persian dragonet -
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: - ،
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Callionymus persicus persicus
:: ریشه لغوی: Callionymus: از واژه kallion (یونانی) ، تفضیلی کلمه kallos بمعنی زیبا + onyma: اسم

■ کشورهای محل زندگی کالیونیموس ایرانی
• گزارش‌شده از آب‌های ایران و نیز:
آسیا: بحرین، کویت، مالدیو، عمان، قطر، عربستان، امارات، یمن
آفریقا: کومور

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده کالیونیموس ایرانی
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان، و نیز:
دریای عرب، خلیج عدن، اقیانوس هند

■ ویژگی‌های زیستگاه کالیونیموس ایرانی
دریازی، مجاور بستر
در عمق 15 تا 100 متر دیده می‌شود.
ساکن نواحی گرمسیری

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک کالیونیموس ایرانی

• شکل بدن: -
• اندازه: حداکثر طول کل، 25.8 سانتیمتر
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل کالیونیموس ایرانی

-

■ صید کالیونیموس ایرانی

-

■ ارزش‌های اقتصادی کالیونیموس ایرانی

⧠ وضعیت ذخایر کالیونیموس ایرانی

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "ارزیابی نشده" است.

■ بهداشت و بیماری‌های کالیونیموس ایرانی

-

○ تصاویر و فیلم از کالیونیموس ایرانی:

کالیونیموس ایرانی کالیونیموس ایرانی کالیونیموس ایرانی
کالیونیموس ایرانی کالیونیموس ایرانی پراکنش کالیونیموس ایرانی
کالیونیموس ایرانی کالیونیموس ایرانی  
ترسیمی از کالیونیموس ایرانی کالیونیموس ایرانی  
فیلم‌هایی از کالیونیموس ایرانی
 
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Callionymidae: بچه‌اژدها‌ماهیان

گونه Callionymus erythraeus: بچه‌اژدهای سرکوچک
گونه Callionymus margaretae: بچه‌اژدهاماهی مارگارت

گونه Diplogrammus pygmaeus: بچه‌اژدهای کوتوله