تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
گاوماهی دوخطّه
(Callogobius bifasciatus)
 
گاوماهی دوخطّه


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده گاوماهیان گونه گاوماهی دوخطّه

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Callogobius bifasciatus (Smith, 1958)I
:: نام فارسی و محلی ایران: گاوماهی دوخطّه
-
:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Clade: Percomorpha (کلاد: سوف‌ریخت‌تباران)
Order: Gobiiformes (راسته: گاوماهی‌سانان)
Suborder: Gobioidei (زیرراسته گاو‌ماهی‌واران)
Family: Gobiidae (خانواده: گاوماهیان) (En: Gobies)
Subfamily: Gobiinae (زیرخانواده: گاوماهیان اصلی)
Genus: Callogobius
Species: Callogobius bifasciatus (گونه: گاوماهی دوخطّه)

:: نام انگلیسی: Feather goby -
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از نام‌های مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Mucogobius bifasciatus, Drombus clarki, Callogobius clarki
:: ریشه لغوی: Callogobius: از واژه‌های kalos, kallos (یونانی)= زیبا + gobius (لاتین)= گاوماهی، ماهی تندابه

■ کشورهای محل زندگی گاوماهی دوخطّه
• فهرست‌شده در اسامی ماهیان آب‌های ایران (عوفی، 1394)←[قطعی نیست] و نیز:
آسیا: عمان، یمن
آفریقا: کنیا، موزامبیک، سومالی

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده گاوماهی دوخطّه
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان و نیز:
دریای عرب، خلیج عدن، اقیانوس هند، دریای سرخ، آب‌های ساحلی سومالی

■ ویژگی‌های زیستگاه گاوماهی دوخطّه
دریازی، مجاور صخره‌های مرجانی.
در عمق 2 تا 17 متری مشاهده می‌شود.
ساکن آب‌های گرمسیری
روی آبسنگ‌های محفوظ یا بسترهای قلوه‌سنگی زندگی می‌کند.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک گاوماهی دوخطّه

• شکل بدن: باله پشتی مجموعا دارای 7 شعاع سخت و 9-10 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 1 شعاع سخت و 8-9 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 16-18 شعاع نرم | باله شکمی دارای 1 شاع سخت و 5 شعاع نرم | باله دمی گرد است | بدن مخروطی و نرمال
• اندازه: حداکثر طول کل 7 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: جانوران کفزی ریز.
• ژنتیک: -
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل گاوماهی دوخطّه

-

■ صید گاوماهی دوخطّه

-

■ ارزش‌های اقتصادی گاوماهی دوخطّه

فاقد ارزش صید تجاری.

⧠ وضعیت ذخایر گاوماهی دوخطّه

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی نشده است.

■ بهداشت و بیماری‌های گاوماهی دوخطّه

-

○ تصاویر و ویدئوهایی از گاوماهی دوخطّه:

گاوماهی دوخطّه گاوماهی دوخطّه گاوماهی دوخطّه
گاوماهی دوخطّه، عربستان گاوماهی دوخطّه پراکنش گاوماهی دوخطّه
گاوماهی دوخطّه گاوماهی دوخطّه  
گاوماهی دوخطّه گاوماهی دوخطّه  
فیلم‌هایی از گاوماهی دوخطّه
 
   
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Gobiidae , گاوماهیان خلیج فارس و دریای عمان

گونه Callogobius plumatus : گاوماهی پر

گونه Periophthalmus waltoni، گل‌خورک
گونه Acentrogobius dayi , گاوماهی دی