تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
گاوماهی شنی منقوط
(Fusigobius inframaculatus)
 
گاوماهی شنی منقوط


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده گاوماهیان گونه گاوماهی شنی منقوط

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Fusigobius inframaculatus (Randall, 1994)I
:: نام فارسی و محلی ایران: گاوماهی شنی منقوط،
-
:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Clade: Percomorpha (کلاد: سوف‌ریخت‌تباران)
Order: Gobiiformes (راسته: گاوماهی‌سانان)
Suborder: Gobioidei (زیرراسته گاو‌ماهی‌واران)
Family: Gobiidae (خانواده: گاوماهیان) (En: Gobies)
Subfamily: Gobiinae (زیرخانواده: گاوماهیان اصلی)
Genus: Fusigobius
Species: Fusigobius inframaculatus (گونه: گاوماهی شنی منقوط)

:: نام انگلیسی: Innerspotted sandgoby و نیز: Innerspot sandgoby, Blotched Sand Goby
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از نام‌های مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Coryphopterus inframaculatus
:: ریشه لغوی: Fusigobius از واژه‌های fusus (لاتین)= دوک نخ‌ریسی + gobius (لاتین) = گاوماهی

■ کشورهای محل زندگی گاوماهی شنی منقوط
• فهرست‌شده در اسامی ماهی‌های آب‌های ایران (عوفی، 1394)→ [قطعی نیست و نیاز به بررسی بیشتر دارد] و نیز:
آسیا: اندونزی، ژاپن، عمان، مالدیو، عربستان، تایوان
آفریقا: کنیا، موریس
اقیانوسیه: استرالیا، میکرونزی، نیو کالدونیا، تونگا

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده گاوماهی شنی منقوط
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان و نیز:
اقیانوس هند، آب‌های ساحلی سومالی

■ ویژگی‌های زیستگاه گاوماهی شنی منقوط
دریازی، نزدیک بستر.
در عمق 2 تا 30 متری مشاهده شده است.
ساکن آب‌های گرمسیری
روی بسترهای شنی و قلوه‌سنگی زیر تپه‌های مرجانی

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک گاوماهی شنی منقوط

• شکل بدن: 2 باله پشتی مجموعا دارای 7 شعاع سخت و 9 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 1 شعاع سخت و 7-8 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 19 شعاع نرم | باله شکمی دارای 1 شعاع سخت و 5 شعاع نرم | باله دمی کوتاه و کم و بیش گرد | تعداد مهره‌ها 26 عدد | اطراف ساقه دمی دارای 12 فلس | بدن دوکی‌شکل | بدن نیمه‌شفاف با نقاط نارنجی کوچک و 4-5 لکه تیره و | 2 خار اول باله پشتی بویژه در نرها، کشیده و ریسمان‌مانند | باله‌های شکمی کاملا پیوسته | در ردیف طولی بدن دارای 25-26 فلس است | فلس‌ها اغلب از نوع شانه‌ای هستند، بجز ناحیه پس سر، سینه و پایه بالهء سینه‌ای که فلس آن‌ها گرد است | روی سرپوش آبششی فاقد فلس است. | شکاف آبششی، به زیر نیمهء خلفی سرپوش آبششی می‌رسد.
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 4.6 سانتیمتر است.
• طول عمر:
• غذا: جانداران کفزی ریز
• ژنتیک: -
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان. تنها زندگی می‌کند.
• سایر توضیحات: -

■ تولید مثل گاوماهی شنی منقوط

-

■ صید گاوماهی شنی منقوط

-

■ ارزش‌های اقتصادی گاوماهی شنی منقوط

فاقد ارزش صید تجاری.
قابل نگهداری در آکواریوم.

وضعیت ذخایر گاوماهی شنی منقوط

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "ارزیابی نشده" است.

■ بهداشت و بیماری‌های گاوماهی شنی منقوط

-

○ تصاویر و ویدئوهایی از گاوماهی شنی منقوط:

گاوماهی شنی منقوط گاوماهی شنی منقوط گاوماهی شنی منقوط
گاوماهی شنی منقوط گاوماهی شنی منقوط پراکنش گاوماهی شنی منقوط
گاوماهی شنی منقوط گاوماهی شنی منقوط گاوماهی شنی منقوط
گاوماهی شنی منقوط گاوماهی شنی منقوط گاوماهی شنی منقوط
گاوماهی شنی منقوط گاوماهی شنی منقوط گاوماهی شنی منقوط
گاوماهی شنی منقوط گاوماهی شنی منقوط گاوماهی شنی منقوط
فیلم‌هایی از گاوماهی شنی منقوط
 
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Gobiidae , گاوماهیان خلیج فارس و دریای عمان
خانواده Gobiidae : گاوماهیان دریای خزر

گونه Periophthalmus waltoni، گل‌خورک
گونه Acentrogobius dayi , گاوماهی دی