تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
 
  خلیج فارس و دریای عمان
ماهی نیم‌منقار سند
(Hyporhamphus sindensis )
 
نیم‌منقار سند


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده نیم‌منقار‌ماهیان گونه نیم‌منقار سند

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Hyporhamphus sindensis (Regan, 1905)j

:: نام فارسی و محلی ایران:
نیم‌منقار سند،

:: رده‌بندی کامل ↓

Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Beloniformes (راسته: منقارماهی‌سانان)
Superfamily: Exocoetoidea
Family: Hemiramphidae (خانواده: نیم‌منقارماهیان) (En: Halfbeaks)
Genus: Hyporhamphus (جنس: هیپورامفوس)
Species: Hyporhamphus sindensis (گونه: نیم‌منقار سند)

:: نام انگلیسی:
Sind halfbeak
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: سلس
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Hemirhamphus sindensis
:: ریشه لغوی: Hemiramphus : از واژه‌های Hypo (یونانی)= زیر + rhamphos (یونانی)= نوک

■ کشورهای محل زندگی ماهی نیم‌منقار سند
• گزارش‌شده از آب‌های ایران (عوفی، 1394) و کشورهای دیگر مثل:
بحرین، هند،کویت، عمان، پاکستان، قطر، عربستان، امارات و یمن

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده ماهی نیم‌منقار سند
بومی خلیج فارس و نیز:
دریای عرب، اقیانوس هند

■ ویژگی‌های زیستگاه ماهی نیم‌منقار سند
دریازی، پلاژیک-نریتیک
ساکن مناطق نیمه‌گرمسیری.
ساکن نواحی ساحلی
مختصات جغرافیایی: -

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک ماهی نیم‌منقار سند

• شکل بدن: -
• اندازه: حداکثر طول کل 25 سانتیمتر
• طول عمر:
• غذا: -
• ژنتیک: -
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل ماهی نیم‌منقار سند

دارای لاروهایی مارماهی‌سان.

■ صید ماهی نیم‌منقار سند:

در هندوستان با پرساین و Dol Net صید می‌گردد.

■ ارزش‌های اقتصادی ماهی نیم‌منقار سند

ارزش صید تجاری کمی دارد.

⧠ وضعیت ذخایر ماهی نیم‌منقار سند

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، وضعیت "ارزیابی نشده" دارد.

■ بهداشت و بیماری‌های ماهی نیم‌منقار سند


○ تصاویر و فیلم از ماهی نیم‌منقار سند:

نیم‌منقار سند نیم‌منقار سند نیم‌منقار سند
ماهی نیم‌منقار سند
ماهی نیم‌منقار سند پراکنش ماهی نیم‌منقار سند
نیم‌منقار سند نیم‌منقار سند نیم‌منقار سند
ترسیمی از ماهی نیم‌منقار سند
ماهی نیم‌منقار سند، بحرین ماهی نیم‌منقار سند
فیلم‌هایی از ماهی نیم‌منقار سند
 
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Hemiramphidae, نیم‌منقارماهیان

گونه Hyporhamphus unicuspis: نیم‌منقار دندان‌ساده
گونه Hyporhamphus quoyi: نیم‌منقار کویی

گونه Rhynchorhamphus georgii, نیم‌منقار پوزه‌دراز