تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  ماهیان آب‌های داخلی
خانواده گرچاک‌ماهیان
(Acheilognathidae)
 

■ مشخصات کلی خانوادهء گرچاک‌ماهیان (Acheilognathidae):

»» خانواده گرچاک‌ماهیان، متعلق به راسته کپورماهی‌سانان (Cypriniformes) هستند.

◄ این خانواده در سال‌های اخیر از خانواده کپورماهیان جدا و مستقل شده است.

ریشه لغوی: از واژه‌های یونانی a= بدون + cheilos = لب + gnathos = آرواره

نام انگلیسی: Bitterlings

نام فارسی: گرچاک‌ماهیان

Acheilognathidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده گرچاک‌ماهیان، Acheilognathidae:

  • دارای 7 جنس و 74 گونه در جهان.
  • اعضای این خانواده، ساکن آب‌های شیرین یا لب‌شور هستند.
  • تخمگذار

 

• پراکنش گرچاک‌ماهیان در ایران:

حوضهء آبریز دریاچه خزر، ارومیه و بخش ایرانی حوضهء دجله

• جنس‌های گرچاک‌ماهیان:

در آب‌های داخلی ایران یک جنس از این خانواده شناسایی گردیده است:

  • 1. Rhodeus

• گونه‌های گرچاک‌ماهیان ایران:

2 گونه از جنس‌های فوق، در آب‌های داخلی ایران به شرح جدول زیر گزارش شده است:

جهت دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام گونه کلیک کنید↓


1. Rhodeus amarus
ماهی مخرج‌لوله‌ای اروپایی
2. Rhodeus sericeus
ماهی مخرج‌لوله‌ای
.::. در ادامه، تصاویر تعدادی از گونه های خانواده گرچاک‌ماهیان در نقاط مختلف جهان را می‌بینید:
Cyprinodon alvarezi >> زمین کن بولیوی Cyprinodon variegatus variegatus
Cyprinodon alvarezi >> زمین کن بولیوی Cyprinodon variegatus variegatus Floridichthys carpio >> ماهی جویباری خال طلایی
Jordanella floridae >> پرچم ماهی Megupsilon aporus >> زمین کن کاتارینا Orestias ascotanensis
Jordanella floridae >> پرچم ماهی Megupsilon aporus >> زمین کن کاتارینا Orestias ascotanensis