تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  ماهیان آب‌های داخلی
خانواده کپورماهیان شرق آسیا
(Xenocyprididae)
 

■ مشخصات کلی خانوادهء کپورماهیان شرق آسیا (Xenocyprididae):

»» خانواده کپورماهیان شرق آسیا، متعلق به راسته کپورماهی‌سانان (Cypriniformes) هستند.

◄ این خانواده در سال‌های اخیر از خانوادهء کپورماهیان (Cyprinidae) جدا شده است. پیش از آن زیرخانواده‌ای از کپورماهیان بوده است.

ریشه لغوی: از واژه‌های یونانی xenos = عجیب + Kypris= کپور

نام انگلیسی: East Asian minnows

نام فارسی: کپورماهیان شرق آسیا، قنات‌ماهیان خاور دور

Xenocyprididae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده کپورماهیان شرق آسیا، Xenocyprididae:

  • دارای 45 جنس و 159 گونه در جهان.
  • اغلب اعضای این خانواده، ساکن آب‌های شیرین یا لب‌شور بوده و در دریاها حضور ندارند.
  • تخمگذار
  • از ماهیان کوچک تا ماهیان بسیار بزرگ در این خانواده دیده می‌شوند.
  • این خانواده با خصوصیات ژنتیکی مشخص شده و هنوز از نظر تفاوت‌های ریختی، اطلاعات دقیقی ندارد.

 

• پراکنش کپورماهیان شرق آسیا در ایران:

این خانواده در ایران، شامل گونه‌هایی است که اغلب برای پرورش به آب‌های ایران پیوند زده شده و در تمام کشور گسترش یافته‌اند.

• جنس‌های کپورماهیان شرق آسیا:

در آب‌های داخلی ایران 4 جنس از این خانواده شناسایی گردیده است:

  • 1. Ctenopharyngodon
  • 2. Hemiculter
  • 3. Hypophthalmichthys
  • 4. Mylopharyngodon

• گونه‌های کپورماهیان شرق آسیا ایران:

5 گونه از جنس‌های فوق، در آب‌های داخلی ایران به شرح جدول زیر گزارش شده است:

جهت دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام گونه کلیک کنید↓

1. Ctenopharyngodon idella
کپور علفخوار، آمور
2. Hemiculter leucisculus
تیزه‌کولی
3. Hypophthalmichthys molitrix
ماهی کپور نقره‌ای، فیتوفاگ
4. Hypophthalmichthys nobilis
ماهی کپور سرگنده
5. Mylopharyngodon piceus
ماهی کپور سیاه
target="_blank">6. Aphanius furcatus
.::. در ادامه، تصاویر تعدادی از گونه های خانواده کپورماهیان شرق آسیا در نقاط مختلف جهان را می‌بینید:
Cyprinodon alvarezi >> زمین کن بولیوی Cyprinodon variegatus variegatus
Cyprinodon alvarezi >> زمین کن بولیوی Cyprinodon variegatus variegatus Floridichthys carpio >> ماهی جویباری خال طلایی
Jordanella floridae >> پرچم ماهی Megupsilon aporus >> زمین کن کاتارینا Orestias ascotanensis
Jordanella floridae >> پرچم ماهی Megupsilon aporus >> زمین کن کاتارینا Orestias ascotanensis