تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده کوسه‌ماهیان درنده
(Carcharhinidae)
 


■ مشخصات کلی خانواده کوسه‌ماهیان درنده (Carcharhinidae):

»» خانواده کوسه‌ماهیان درنده، عضو راسته زمین‌کوسه‌سانان یا درنده‌کوسه‌سانان (Carcharhiniformes) است.

:: به این خانواده، در بخش آب‌های داخلی ایران نیز اشاره شده است. چون گونه‌ای از آن وارد شیرین می‌شود.

ریشه لغوی: یونانی >> Karcharos, -ou= برنده، تیز + Rhinos = پوزه، بینی

نام انگلیسی: Requiem sharks

نام فارسی: کوسه‌ماهیان درنده

Carcharhinidae

• خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده کوسه‌ماهیان درنده، Carcharhinidae:

 • پراکنش جهانی داشته در آب‌های لب‌شور و شور وجود دارند.
 • 12 جنس و 59 گونه در آب‌های جهان دارد
 • باله دمی نا همسان هتروسرک، دارای بریدگی نیمه انتهایی واضح است.
 • دو باله پشتی دارند که اولی بسیار بزرگتر از دومی است.
 • سر گرد یا نوک‌دار، معمولا اندکی فشرده شده با پوزه نوک دار و غالبا دراز، دهان تحتانی، چین‌های لبی کم و بیش در یک یا هر دو فک رشد یافته است.
 • دندان‌ها پهن با یک جوانه نوک‌دار.
 • منافذ آبششی، پنج عدد، که منفذ پنجم قبل از پایه باله سینه‌ای قرار دارد.
 • کوسه‌هایی با چشم‌های گرد با پلک داخلی متحرک هستند.
 • فاقد فرورفتگی بویایی، یا سبیلک هستند و اغلب فاقد حفره تنفسی پشتی است.
 • زنده زا هستند و بچه هایی تکامل یافته به دنیا می آورند. جنین از شش ماه تا دو سال در بدن مادر نگهداری می‌شود.
 • بیشتر گون‌ها دارای 1 تا 10 جنین هستند، بجز گونه Galeocerdo cuvieri که تا 82 عدد جنین بوجود می‌آورد.
 • گونه‌های این خانواده اندازه‌های گوناگون دارند. ‌
 • اغلب کوسه‌هایی خطرناک هستند ولی معمولا تمایلی به نزدیک شدن به غواص‌ها ندارند.
 • اغلب در اعماق حداکثر 800 متری تا سطح دیده می‌شوند. بعضی گونه‌ها وارد آب شیرین می‌گردند.
 • کوسه‌ماهیان درنده در ساعات شب بیشتر از روز فعال هستند.
 • گوشت بعضی از گونه های آن (بویژه نمونه های جوانتر) لذیذ بوده و بصورت تازه، نمک زده، و خشک مصرف می‌شود. از کبد این ماهیان روغنگیری می‌شود و باله نیز در تغذیه و نیز ساخت وسایلی مثل انواعی از سمباده مصرف می‌شوند.
 • صید آن‌ها بوسیله رشت‌قلاب طویل، قلاب دستی، تورهای گوشگیر شناور، تورهای گوشگیر ثابت و ترال انجام می‌پذیرد.
 • اولی فسیل کشف شده مربوط به دوره ترشیاری پایینی ائوسن پایینی

 

■ پراکنش کوسه‌ماهیان درنده در ایران:

• جنس‌ها: 9 جنس از خانواده کوسه‌ماهیان درنده در آب‌های ایران گزارش شده است:

 • 1. Carcharhinus >
 • 2. Galeocerdo > کوسه‌های تیزبینی
 • 3. Glyphis
 • 4. Loxodon
 • 5. Negaprion
 • 6. Prionace
 • 7. Rhizoprionodon
 • 8. Scoliodon
 • 9. Triaenodon

 

• گونه‌های کوسه‌ماهیان درنده ایران:
از جنس‌های فوق، بیست و پنج گونه در آب‌های ایران به شرح جدول زیر گزارش شده‌اند.
◄ با کلیک روی نام هر گونه، اطلاعات بیشتر دریافت نمایید. ↓

1. Carcharhinus albimarginatus کوسه باله نقره‌ای 2. Carcharhinus altimus
کوسه بزرگ‌بینی
3. Carcharhinus amblyrhynchoides
کوسه زیبا
4. Carcharhinus amboinensis
کوسه خوک‌چشم
5. Carcharhinus brevipinna
کوسه چرخنده
6. Carcharhinus dussumieri
کوسه گونه سفید
7. Carcharhinus falciformis
کوسه ابریشمی
8. Carcharhinus humani
کوسه صیاد
9. Carcharhinus leucas
گاو کوسه
10. Carcharhinus limbatus
کوسه باله‌سیاه کوچک
11. Carcharhinus longimanus
کوسه سفیدلکه اقیانوسی
12. Carcharhinus macloti
کوسه نوک‌تیز
13. Carcharhinus melanopterus
کوسه آبسنگی باله‌سیاه
14. Carcharhinus plumbeus
کوسه شنی
15. Carcharhinus sealei
کوسه خال‌سیاه
16. Carcharhinus sorrah
کوسه باله سیاه
17. Galeocerdo cuvier
کوسه ببری
18. Glyphis gangeticus
کوسه گنگی
19. Loxodon macrorhinus
کوسه چشم‌بادامی
20. Negaprion acutidens
کوسه لیمویی باله‌داسی
21. Prionace glauca
کوسه آبی
22. Rhizoprionodon acutus
کوسه چاک لب
23. Rhizoprionodon oligolinx
کوسه تیزنوک خاکستری
24. Scoliodon laticaudus
کوسه دماغ‌بیلچه‌ای
25. Triaenodon obesus
کوسه آبسنگی نوک‌سفید
   
تصاویر زیر، بعضی از گونه‌های خانواده Carcharhinidae در نقاط مختلف جهان را نشان می‌دهد:
Carcharhinus plumbeus >> کوسه ساحلی Galeocerdo cuvier >> کوسه ببری Isogomphodon oxyrhynchus >> کوسه پوزه خنجری
Carcharhinus plumbeus >> کوسه ساحلی Galeocerdo cuvier >> کوسه ببری Isogomphodon oxyrhynchus >> کوسه پوزه خنجری
Negaprion acutidens >> کوسه لیمویی باله داسی Rhizoprionodon acutus >> کوسه شیری Triaenodon obesus >> کوسه کفزی پوزه سفید
Negaprion acutidens >> کوسه لیمویی باله داسی Rhizoprionodon acutus >> کوسه شیری Triaenodon obesus >> کوسه کفزی پوزه سفید