تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده خارپشت‌ماهیان
(Diodontidae)
 


 

• مشخصات کلی خانواده خارپشت‌ماهیان (Diodontidae):

»» خانواده خارپشت ماهیان، جزو راسته چهاردندان‌سانان (Tetraodontiformes) هستند.

ریشه لغوی: یونانی >> di = دو + oduous= دندان

نام انگلیسی: Porcupinefishes, burrfishes.

نام فارسی: خارپشت‌ماهیان.

Diodontidae

• خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده خارپشت‌ماهیان، Diodontidae:

 • پراکنش بیشتر در اقیانوس‌های اطلس، آرام و هند.
 • دارای 7 جنس و 18 گونه در جهان است.
 • بدن پوشیده از خارهای توسعه یافته است.
 • اسکلت آنها اغلب کاملا استخوانی نیست. تعداد مهره‌ها کم، باله تنها شعاع نرم دارند.
 • باله‌های پشتی و مخرجی متقابل، باله‌های شکمی غیر موجود و دهانه‌های آبششی کوچک است.
 • معده آنها دارای کیسه ای است که پر از آب یا هوا شده و باعث میشود ماهی حالت بادکردگی بخود بگیرد.
 • بدن قابلیت باد شدن دارد و در برخی از گونه‌ها خارها تنها در زمانی که بدن باد کرده سیخ می‌شوند.
 • فکین با دو دندان مخروطی شکل.
 • استخوان‌های پیش سرپوش آبششی و دندانی، در وسط به هم پیوسته است.
 • بالغین در مناطق نزدیک ساحل یافت می‌شوند، و نابالغین پلاژیک هستند. به مناطق مرجانی، گلی، شنی، صخره‌ای مرجانی و بسترهای پوشیده از گیاه تا عمق 100 متری برای زندگی علاقه دارند.
 • غذای عمده آنان را بیمهرگان صدفدار تشکیل می‌دهند که پوسته آنها را با دهان می‌شکنند.
 • تخم‌ها پلاژیک هستند و والدین از آنها یا نوزادان مراقبت نمی‌نمایند.
 • فاقد ارزش غذایی بوده و گوشت آنها سمی است. تنها بعضی از گونه‌های آن از جهت نگهداری در آکواریوم مناسب هستند.
 • صید آنها با قلاب دستی و ترال امکان پذیر است.

 

 

• پراکنش خارپشت‌ماهیان در ایران:

◄ جنس‌ها: در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان 3 جنس از خانواده خارپشت ماهیان گزارش شده است:

 • 1. Cyclichthys > ماهی‌های قورباغه‌ای بادکنکی
 • 2. Diodon > ماهی‌های باددار
 • 3. Lophodiodon

 

◄ گونه‌های خارپشت‌ماهیان ایران:
پنج گونه از 3 جنس فوق به شرح جدول زیر در آب‌های ایران شناسایی شده است.
با کلیک روی نام گونه به صفحه آن بروید و توضیحات بیشتر دریافت کنید↓


1. Cyclichthys orbicularis
خارپشت‌ماهی لب‌منقاری
2. Cyclichthys spilostylus خارپشت‌ماهی خال‌زرد 3. Diodon holocanthus
خارپشت‌ماهی خاربلند
4. Diodon hystrix
خارپشت‌ماهی خالدار معمولی
5. Lophodiodon calori
خارپشت‌ماهی چهارخط
 
تصاویر زیر برخی گونه‌های خانواده Diodontidae در نقاط مختلف جهان را نشان می‌دهد:
Allomycterus pilatus >> خارپشت ماهی عمقزی Cyclichthys spilostylus >> خارپشت ماهی شکم خالدار Dicotylichthys punctulatus >> خارپشت ماهی سه خط
Allomycterus pilatus >> خارپشت ماهی عمقزی Cyclichthys spilostylus >> خارپشت ماهی شکم خالدار Dicotylichthys punctulatus >> خارپشت ماهی سه خط
Diodon liturosus >> خارپشت ماهی خال سیاه Lophodiodon calori >> خارپشت ماهی چهارخط Tragulichthys jaculiferus >> خارپشت ماهی خاربلند
Diodon liturosus >> خارپشت ماهی
خال سیاه
Lophodiodon calori >> خارپشت ماهی
چهارخط
Tragulichthys jaculiferus >> خارپشت ماهی خاربلند