تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده شقایق‌ماهیان
(Pomacentridae)
 


 

■ مشخصات کلی خانواده شقایق‌ماهیان (Pomacentridae):

»» خانواده شقایق‌ماهیان، جزو راستهء سوف‌ماهی‌سانان (Perciformes) هستند.
◄ توجه: بعضی منابع اشتباها بعضی گونه‌های این خانواده و خانواده Pomacanthidae را همپوشانی می‌کنند.

ریشه لغوی: یونانی > poma, -atos =پوشش، سرپوش آبششی+ kentron =تیغ

نام انگلیسی: Damselfishes

نام فارسی: شقایق‌ماهیان

Pomacentridae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده شقایق‌ماهیان، Pomacentridae:

 • بیشتر دریازی، و ندرتا در آب‌های لب‌شور
 • ساکن همه دریاهای گرمسیری، بویژه منطقه اقیانوس‌های هند و آرام.
 • دارای 29 جنس و 416 گونه
 • یک حفره بینی در هر طرف سر بجز بعضی گونه‌های جنس Chromis و Dascyllus که دو حفره‌ای هستند.
 • بدن معمولا مرتفع و فشرده
 • دهان کوچک
 • خط جانبی ناپیوسته و غیرکامل
 • باله مخرجی معمولا دارای 2 شعاع سخت و ندرتا 3 شعاع سخت
 • فاقد دندان روی استخوان کامیPalatine
 • حداکثر طول در این خانواده 35 سانتیمتر
 • رنگ بدن اعضای این خانواده و حتی اعضای یک گونهء آن بسته به مکان و شرایط تغییر می‌کند
 • بسته به منطقه، ممکن است همه‌چیزخوار، گیاهخوار یا پلانکتون‌خوار باشند
 • تخم‌های کف‌چسب بیضی می‌گذارند و ماهی نر از آن‌ها مراقبت می‌کند
 • معمولا گونه‌های آکواریومی هستند، اما برخی گونه‌ها بسیار مهاجمند

 

■ پراکنش شقایق‌ماهیان در ایران:

• جنس‌ها: در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان، تا کنون دوازده جنس از شقایق‌ماهیان گزارش شده است:

 • 1. Abudefduf > جنس گروهبان‌ماهی‌ها
 • 2. Amblyglyphidodon > تیره‌نگاردندان‌ها
 • 3. Amphiprion > جنس دلقک‌ماهی‌ها
 • 4. Chromis > جنس کرومیس
 • 5. Chrysiptera >
 • 6. Dascyllus
 • 7. Neoglyphidodon
 • 8. Neopomacentrus > جنس دوشیزه‌ماهی‌های دم‌چنگی
 • 9. Plectroglyphidodon
 • 10. Pomacentrus > جنس پوماسنتروس‌ها
 • 11. Pristotis
 • 12. Stegastes

 

• گونه‌های شقایق‌ماهیان ایران:
از 12 جنس فوق، تا کنون 24 گونه به شرح جدول زیر در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان دیده شده است:
◄ با کلیک روی نام هر گونه، به صفحه توضیحات آن بروید

1. Abudefduf sexfasciatus گروهبان‌ماهی دم‌قیچی 2. Abudefduf sordidus
گروهبان‌ماهی خال‌سیاه
3. Abudefduf vaigiensis
ملوان‌ماهی
4. Amblyglyphidodon leucogaster
دوشیزه‌ماهی شکم‌زرد
5. Amphiprion clarkii
دلقک‌ماهی دم زرد
6. Chromis flavaxilla
کرومیس عربی
7. Chromis viridis
کرومیس سبز
8. Chromis weberi
کرومیس وبر
9. Chromis xanthopterygia
کرومیس زردباله
10. Chrysiptera sheila
دوشیزه‌ماهی شیلا
11. Chrysiptera unimaculata
دوشیزه‌ماهی تک‌خال
12. Dascyllus aruanus
دوشیزه‌ماهی دم‌سفید
13. Dascyllus trimaculatus
دوشیزه‌ماهی سه‌نقطه
14. Neoglyphidodon melas
دوشیزه‌ماهی سیاه
15. Neopomacentrus cyanomos
دوشیزه‌ماهی شاهی
16. Neopomacentrus sindensis
دوشیزه‌ماهی عربی
17. Plectroglyphidodon lacrymatus
شقایق‌ماهی خال‌سفید
18. Pomacentrus aquilus
ماهی دامسل تیره
19. Pomacentrus leptus
دامسل باریک
20. Pomacentrus trichrourus
دامسل دم‌کمرنگ
21. Pomacentrus trilineatus
دامسل سه‌خط
22. Pristotis obtusirostris
دامسل خلیجی
23. Stegastes nigricans
کشاورزماهی سیاه
24. Stegastes punctatus
ماهی گریگوری کندپوزه