تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
 
  آب‌های داخلی ایران
سیاه‌ماهی اصفهان
( Capoeta gracilis )
 
سیاه‌ماهی اصفهان

:: ماهیان آب‌های داخلی ایران خانواده کپورماهیان گونه سیاه‌ماهی اصفهان

◄ در گذشته بیشتر به عنوان زیرگونه‌ای از Capoeta capoeta عنوان می‌شد، اما از سال 2015 به عنوان گونهء مستقل معتبر شناخته شده است.

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Capoeta gracilis (Keyserling, 1861)j
:: نام فارسی و محلی ایران: سیاه‌ماهی اصفهان، سیاه‌ماهی
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Cypriniformes (راسته: کپورماهی‌سانان)
Family: Cyprinidae (خانواده: کپورماهیان) (En: Minnows or carps)
Subfamily: Cyprininae
Genus: Capoeta (جنس: سیاه‌ماهی)
Species: Capoeta gracilis (گونه: سیاه‌ماهی اصفهان)

:: نام انگلیسی: Esfahan scraper
• سایر زبان‌ها: -
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Capoeta capoeta gracilis, Scaphiodon gracilis
:: ریشه لغوی: Capoeta: از واژه kapwaeti، نام محلی ماهی در آذربایجان و گرجستان /

■ کشورهای محل زندگی سیاه‌ماهی اصفهان

• گزارش‌شده فقط در ایران

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده سیاه‌ماهی اصفهان

• بومی ایران، حوضهء آبریز اصفهان، در انشعابات اصفهان. گزارش‌های قدیمی از این گونه در حوضهء آبریز دریای خزر و ارومیه، مربوط به گونهء دیگری (Capoeta razii) است.

■ ویژگی‌های زیستگاه سیاه‌ماهی اصفهان
ساکن رودهای آب شیرین، بستر و دور از بستر.
ساکن آب‌های نیمه‌گرمسیری.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سیاه‌ماهی اصفهان

• شکل بدن: باله پشتی دارای 3-4 شعاع سخت و 7-8 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 3 شعاع سخت و 5 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 15-19 شعاع نرم | باله شکمی دارای 8-9 شعاع نرم | تعداد جارویی‌های آبششی (Gill Rakers) برابر 20-25 عدد | خط جانبی دارای 32-46 فلس درشت‌تر از گونه‌های مشابه | تعداد مهره‌ها مجموعا 39-40 عدد |
• اندازه: میانگین طول استاندارد 35 سانتیمتر
• طول عمر: -
• غذا: حشرات آبزی و گیاهان
• ژنتیک:
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولید مثل سیاه‌ماهی اصفهان

-

■ صید سیاه‌ماهی اصفهان

-

■ ارزش‌های اقتصادی سیاه‌ماهی اصفهان

-

وضعیت ذخایر سیاه‌ماهی اصفهان

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است، اما برای آن وضعیت "گونه آسیب‌پذیر" (VU) پیشنهاد شده است. این گونه تنها در بخش میانی زاینده‌رود دیده شده است که تهدیدات زیادی از جمله آلودگی‌های کشاورزی و صنعتی متوجه آن است.

■ بهداشت و بیماری‌های سیاه‌ماهی اصفهان

-

تصاویر و فیلم‌ از سیاه‌ماهی اصفهان:

سیاه‌ماهی اصفهان سیاه‌ماهی اصفهان سیاه‌ماهی اصفهان
سیاه‌ماهی اصفهان، زاینده‌رود
عکس: جولاده رودبار و همکاران
سیاه‌ماهی اصفهان، داران، گشنیزجان زاینده‌رود
عکس: زارعیان و همکاران
پراکنش سیاه‌ماهی اصفهان
نقشه: جولاده رودبار و همکاران
سیاه‌ماهی اصفهان سیاه‌ماهی اصفهان
سیاه‌ماهی اصفهان
عکس: زارعیان و همکاران
زاینده‌رود، زیستگاه سیاه‌ماهی اصفهان
عکس: زارعیان و همکاران

فیلم‌هایی از سیاه‌ماهی اصفهان
 
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Cyprinidae: کپورماهیان در آب‌های داخلی ایران
خانواده Cyprinidae: کپورماهیان در دریای خزر

گونه Capoeta razii : سیاه‌ماهی رازی
گونه Capoeta mandica : سیاه‌ماهی مند
گونه Capoeta aculeata : سیاه‌ماهی پولک‌درشت

گونه Turcinoemacheilus saadii : ماهی لوچ کوتوله سعدی