تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
  آب‌های داخلی ایران
سیاه‌ماهی مند
( Capoeta mandica )
 
سیاه‌ماهی مند

:: ماهیان آب‌های داخلی ایران خانواده کپورماهیان گونه سیاه‌ماهی مند

• در برخی منابع سال‌های اخیر، نام این گونه Paracapoeta mandica عنوان شده است.


■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Capoeta mandica Bianco & Bănărescu, 1982j
:: نام فارسی و محلی ایران: سیاه‌ماهی مند ، سیاه‌ماهی خالدار، سیاه‌ماهی، سیاه‌ماهی خال‌دار مند
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Cypriniformes (راسته: کپورماهی‌سانان)
Family: Cyprinidae (خانواده: کپورماهیان) (En: Minnows or carps)
Subfamily: Cyprininae
Genus: Capoeta (جنس: سیاه‌ماهی)
Species: Capoeta mandica (گونه: سیاه‌ماهی مند)

:: نام انگلیسی: Mand scraper و نیز: Mond scraper, Spotted barb
• سایر زبان‌ها: -
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Capoeta barroisi mandica
:: ریشه لغوی: Capoeta: از واژه kapwaeti، نام محلی ماهی در آذربایجان و گرجستان / mandica، از نام رودخانه مُند، که در انگلیسی بیشتر مَند تلفظ می‌شود.

■ کشورهای محل زندگی سیاه‌ماهی مند

• گزارش‌شده فقط در ایران

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده سیاه‌ماهی مند

• بومی انحصاری ایران، حوضهء آبریز پرسیس، جمعیت‌های آن در رودخانه‌های قره‌آغاج و رودبال از انشعابات رودخانه مند دیده شده‌اند. در بخش‌های میانی و پایینی رود حله، دالکی، کوهمره سرخی، در رودخانه‌های حوضهء بوشهر شامل خیرآباد و فهلیان صید شده‌اند.

■ ویژگی‌های زیستگاه سیاه‌ماهی مند
ساکن رودهای آب شیرین، بستر و دور از بستر.
ساکن آب‌های نیمه‌گرمسیری.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سیاه‌ماهی مند

• شکل بدن: باله پشتی دارای 3-4 شعاع سخت و 7-8 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 16-18 شعاع نرم | باله شکمی دارای 8 شعاع | خط جانبی دارای 58-68 فلس | تعداد جارویی‌های آبششی (Gill Rakers) برابر 23-27 عدد | تعداد مهره‌ها مجموعا 43-45 عدد | یک جفت سبیلک. | آخرین شعاع غیرمنشعب باله پشتی استخوانی شده، دندانه‌دار و کوتاهتر از طول سر. | دارای چند نقطه و لکهء نامنظم سیاه روی ناحیه پشتی و پهلو | بالای خط جانبی دارای 12-13 ردیف، پایین خط جانبی 8-10 ردیف و دور ساقهء دمی 27-33 عدد فلس دارد | ناحیه پشتی و کناری سر و بدن نقره‌ای ،پشت خاکستری روشن یا سبز زیتونی، پایین سر و ناحیه شکمی سفید. نقاط و لکه‌های ریز سیاه روی بدن بویژه بالای خط جانبی پراکنده است. زیر خط جانبی این نقاط بسیار کمرنگ و نامحسوس هستند. رنگ بالهء پشتی و دمی خاکستری با چند نقطهء سیاه. باله سینه‌ای نارنجی تا زرد در پایه، باله مخرجی و شکمی زرد.
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 14.5 سانتیمتر
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک:
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: بین جمعیت‌های مختلف آن تفاوت ظاهری دیده شده است.

■ تولید مثل سیاه‌ماهی مند

برجستگی‌های جنسی در نرها، بین چشم‌ها تا اطراف پوزه، در نمونه‌های بزرگتر برجستگی‌های کوچکتر بالای سر و روی بیشتر فلس‌های جانبی وجود دارند. در نرها، لبهء خارجی باله مخرجی مستقیم است و در ماده‌ها کمی مقعر. بالهء مخرجی ماده‌ها بلندتر است.
قطر تخمک بین 0.04 تا 1.31 میلیمتر با بیشترین میانگین در ماه مه.
فاکتور وضعیت نر و ماده در ماه آوریل در اوج قرا رداشت.
نسبت جنسی نر به ماده به ترتیب 2.5 به یک است.

■ صید سیاه‌ماهی مند

-

■ ارزش‌های اقتصادی سیاه‌ماهی مند

فاقد ارزش تجاری

وضعیت ذخایر سیاه‌ماهی مند

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است. برای آن وضعیت کمترین نگرانی (LC) پیشنهاد شده است. گسترش زیادی دارد و خطر گسترده‌ای آنرا تهدید نمی‌کند و در بیشتر نقاط پراکنشش گونهء غالب است.

■ بهداشت و بیماری‌های سیاه‌ماهی مند

-

تصاویر و فیلم‌ از سیاه‌ماهی مند:

سیاه‌ماهی مند سیاه‌ماهی مند سیاه‌ماهی مند
سیاه‌ماهی مند، قره‌آغاج
عکس: جولاده رودبار و همکاران
سیاه‌ماهی مند، قره‌آغاج
عکس: زارعیان و همکاران
پراکنش سیاه‌ماهی مند
نقشه: جولاده رودبار و همکاران
سیاه‌ماهی مند سیاه‌ماهی مند سیاه‌ماهی مند
سیاه‌ماهی مند
عکس: زارعیان و همکاران
سیاه‌ماهی مند
عکس: زارعیان و همکاران
قره‌آغاج، زیستگاه سیاه‌ماهی مند
عکس: زارعیان و همکاران
سیاه‌ماهی مند سیاه‌ماهی مند سیاه‌ماهی مند
مراحل رسیدگی بافت جنسی سیاه‌ماهی مند
عکس: زارعیان و همکاران
فلس‌های جانبی سیاه‌ماهی مند
عکس: جولاده رودبار و همکاران
سیاه‌ماهی مند
عکس: زارعیان و همکاران
فیلم‌هایی از سیاه‌ماهی مند
 
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Cyprinidae: کپورماهیان در آب‌های داخلی ایران
خانواده Cyprinidae: کپورماهیان در دریای خزر

گونه Capoeta coadi : سیاه‌ماهی کُد
گونه Capoeta pyragyi : سیاه‌ماهی فراغی
گونه Capoeta macrolepis : سیاه‌ماهی درشت‌پولک

گونه Turcinoemacheilus saadii : ماهی لوچ کوتوله سعدی