تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
ماهی لوچ کوتوله سعدی
( Turcinoemacheilus saadii )
 
ماهی لوچ کوتوله سعدی


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه ماهی لوچ کوتوله سعدی

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Turcinoemacheilus saadii Esmaeili, Sayyadzadeh, Özulug, Geiger & Freyhof, 2014j

:: نام فارسی و محلی ایران: ماهی لوچ کوتوله سعدی، سگ‌ماهی کوتوله سعدی
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En:stone loaches)
Genus: Turcinoemacheilus
Species: Turcinoemacheilus saadii (گونه: ماهی لوچ کوتوله سعدی)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Saadi dwarf loach
• سایر زبان‌ها: استونی» Saadi türktrulling
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر:-
:: ریشه لغوی: این ماهی به احترام شاعر بزرگ پارسی‌گو، سعدی شیرازی، نامگذاری شده است.

■ کشورهای محل زندگی ماهی لوچ کوتوله سعدی

:: بومی فقط در ایران

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش ماهی لوچ کوتوله سعدی

:: فقط در ایران. اولین بار از استان فارس، چشمهء تنگ تیزاب، شاخهء رودخانه بشار که به کارون می‌ریزد. رود دینه‌ور و گاماسیاب.

■ ویژگی‌های زیستگاه ماهی لوچ کوتوله سعدی

ساکن آب شیرین. نزدیک بستر
در نواحی نیمه‌گرمسیری زندگی می‌کند.
در چشمه تنگ تیزاب به عرض حدود 20 متری و آب با جریان سریع و بستر حاوی قطعات ریز و درشت سنگ نمونه‌برداری شده.
مختصات جغرافیایی محل گزارش: 30° 23' 12'' شمالی و , 51° 46' 50'' شرقی

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک ماهی لوچ کوتوله سعدی

• شکل بدن: باله پشتی دارای 7 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 4-5 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 7-8 شعاع نرم | باله شکمی دارای 5-6 شعاع نرم | خط جانبی ناقص و به ناحیه زیر باله پشتی نمی‌رسد | دندان‌ها کوچک و کند | رنگبندی بدن، به شکل 7-9 لکهءنعلی تیره و واضح، فاقد نوار رنگی جانبی. | باله دمی بسیار حاشیه‌دار | خط جانبی دارای 18-24 فلس روزنه‌دار | بدن کشیده | فلس‌ها عمقی، و بخش‌هایی بدون فلس
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 6.4 سانتیمتر
• طول عمر: -
• غذا:
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولید مثل ماهی لوچ کوتوله سعدی

نرها باله سینه‌ای کمی بزرگتر دارند

■ صید ماهی لوچ کوتوله سعدی

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی ماهی لوچ کوتوله سعدی

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر ماهی لوچ کوتوله سعدی

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است، اما جمعیت این ماهی به میزان زیاد در نقاط مستقل از هم در طول حوضه آبریز دجله مشاهده شده‌اند و برای آن وضعیت کمترین نگرانی (LC) پیشنهاد گردیده است.

■ بهداشت و بیماری‌های ماهی لوچ کوتوله سعدی
-

تصاویر و فیلم‌ از ماهی لوچ کوتوله سعدی:

ماهی لوچ کوتوله سعدی ماهی لوچ کوتوله سعدی ماهی لوچ کوتوله سعدی
ماهی لوچ کوتوله سعدی
عکس: جولاده-رودبار و همکاران
ماهی لوچ کوتوله سعدی، تنگ تیزاب
عکس: اسماعیلی و همکاران
نقشهء پراکنش ماهی لوچ کوتوله سعدی
نقشه: جولاده-رودبار و همکاران
ماهی لوچ کوتوله سعدی ماهی لوچ کوتوله سعدی ماهی لوچ کوتوله سعدی
ماهی لوچ کوتوله سعدی
عکس: اسماعیلی و همکاران
رادیوگرافی دم، ماهی لوچ کوتوله سعدی رادیوگرافی اسکلت، ماهی لوچ کوتوله سعدی
ماهی لوچ کوتوله سعدی ماهی لوچ کوتوله سعدی  
ماهی لوچ کوتوله سعدی
عکس: اسماعیلی و همکاران
تنگ تیزاب، زیستگاه لوچ کوتوله سعدی
عکس: اسماعیلی و همکاران
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار

گونه Turcinoemacheilus bahaii : ماهی لوچ کوتوله بهایی
گونه Turcinoemacheilus hafezi : ماهی لوچ کوتوله حافظ

گونه Capoeta saadii : سیاه‌ماهی سعدی
گونه Paraschistura abdolii : سگ‌ماهی عبدلی