تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
سگ‌ماهی کور زاگرس
( Eidinemacheilus smithi )
 
سگ‌ماهی کور زاگرس


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه سگ‌ماهی کور زاگرس

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Eidinemacheilus smithi (Greenwood, 1976) j

:: نام فارسی و محلی ایران: سگ‌ماهی کور زاگرس، ماهی لوچ کور زاگرس، ماهی کور زاگرس، سگ‌ماهی غارزی، لوچ تاجدار اسمیت
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En:stone loaches)
Genus: Eidinemacheilus
Species: Eidinemacheilus smithi (گونه: سگ‌ماهی کور زاگرس)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Zagros blind crested loach و نیز: Blind loach,
• سایر زبان‌ها: استونی » Pime kivitrulling
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Nemacheilus smithi, Paracobitis smithi
:: ریشه لغوی: Paraschistura : به دلیل شباهت به جنس Schistura / بخش دوم Smith : به احترام آنتونی اسمیت، که نمونهء این ماهی را اولین بار برای بررسی به انگلستان برد.

■ کشورهای محل زندگی سگ‌ماهی کور زاگرس

:: بومی فقط در ایران

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش سگ‌ماهی کور زاگرس

:: فقط در ایران: حوضهء آبریز دجله. فقط در غار ماهی کور منطقه لوَن در لرستان

■ ویژگی‌های زیستگاه سگ‌ماهی کور زاگرس

ساکن آب‌های شیرین، نزدیک بستر
در آب‌های نیمه‌گرمسیری
تنها در یک غار زندگی می‌کند که طول آن 23 متر اندازه گرفته شده اگرچه ممکن است خیلی بیشتر باشد. تنها دهانه غار دارای نور است.
مختصات جغرافیایی: از 35° شمالی تا 30° شمالی

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سگ‌ماهی کور زاگرس

• شکل بدن: باله پشتی دارای 10 شعاع | باله مخرجی دارای 5 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 10 شعاع نرم | باله شکمی دارای 5 شعاع نرم | خط جانبی ناقص | بدن فاقد فلس است. | فاقد شیار زیرچشمی | فاقد چشم ( بدن به رنگ صورتی روشن ( دارای یک کیل باریک بالای ساقه دمی ) باله دمی 14 شعاع دارد ( تعداد مهره‌ها 37-38 عدد ( سبیلک‌ها کوچک هستند و سبیلک میانی بلندتر است. ( یک باله چربی بلند در ناحیه پشتی که در جوان‌ها واضح‌تر است. ) لب‌ها تا حدی دارای برجستگی‌هایی هستند. ) برجستگی بین منفذ بویایی بلند است ( غشاء آبششی متصل به ایسموس ( روده کوتاه با یک لوپ عرضی
• اندازه: حداکثر طول کل 5.5 سانتیمتر.
• طول عمر: -
• غذا:
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان. بنظر میرسد تا حدی امکان خروج از آب داشته باشد و گفته می‌شود که سرعت شنای آن از دیگر گونه ای که در همان غار زندگی میکند یعنی Garra typhlops، بیشتر است.
• سایر توضیحات:

تولید مثل سگ‌ماهی کور زاگرس

-

■ صید سگ‌ماهی کور زاگرس

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سگ‌ماهی کور زاگرس

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

وضعیت ذخایر سگ‌ماهی کور زاگرس

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت آسیب‌پذیر (VU) است. نمونه‌برداری‌های اخیر کاهش جدی جمعیت آن و شرایط بد زیستگاه را نشان می‌دهد. تعداد آن از دیگر گونه نادر موجود در غار کمتر است.

■ بهداشت و بیماری‌های سگ‌ماهی کور زاگرس
-

تصاویر و فیلم‌ از سگ‌ماهی کور زاگرس:

سگ‌ماهی کور زاگرس سگ‌ماهی کور زاگرس سگ‌ماهی کور زاگرس
سگ‌ماهی کور زاگرس، غار لِوَن
عکس: جولاده رودبار و همکاران
سگ‌ماهی کور زاگرس
عکس: هاشمزاده
پراکنش سگ‌ماهی کور زاگرس در ایران
سگ‌ماهی کور زاگرس سگ‌ماهی کور زاگرس سگ‌ماهی کور زاگرس
ترسیمی از سگ‌ماهی کور زاگرس سگ‌ماهی کور زاگرس
عکس: هاشمزاده و همکاران
سگ‌ماهی کور زاگرس
عکس: زلقی
سگ‌ماهی کور زاگرس سگ‌ماهی کور زاگرس سگ‌ماهی کور زاگرس
سگ‌ماهی کور زاگرس
عکس: زلقی
سگ‌ماهی کور زاگرس
عکس: زلقی
غار زیستگاه سگ‌ماهی کور زاگرس
عکس: زلقی
سگ‌ماهی کور زاگرس سگ‌ماهی کور زاگرس  
مهره پشتی سگ‌ماهی کور زاگرس از دو نما سگ‌ماهی کور زاگرس، ساختار دهان  

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار


گونه Paraschistura kermanensis : سگ‌ماهی کرمان
گونه Paraschistura makranensis : سگ‌ماهی مکران

گونه Oxynoemacheilus freyhofi : سگ‌ماهی فریهوف