تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ماهیان آب‌های داخلی
کپورهای سنگی
( Nemacheilidae )
 


■ مشخصات کلی خانواده کپورهای سنگی (Nemacheilidae):

»» خانواده کپورهای سنگی، لوچ ماهیان جویباری یا رفتگرماهیان خاردار (اسامی مختلف)، به راسته کپورماهی‌سانان (Cypriniformes) تعلق دارند.

ریشه لغوی: -

نام انگلیسی: Brook loaches , Stone loaches

نام فارسی: کپورهای سنگی، لوچ ماهیان جویباری یا رفتگرماهیان خاردار

Nemacheilidae


■ مشخصات کلی خانواده کپورهای سنگی (Nemacheilidae):

 • دارای 43 جنس و 704 گونه در جهان
 • ساکن آب‌های شیرین و گاهی لب‌شور. بیشتر آب شیرین.
 • بیشتر ساکن منطقه اوراسیا بوده و تنها یک گونه آفریقایی دارند.
 • تعداد زیادی گونهء آکواریومی در بین این خانواده وجود دارد.
 • از تخم و نوزاد نگهداری نمی‌کنند.
 • به دلیل کوچکی و غیرتجاری بودن، مورد تحقیق زیادی قرار نگرفته‌اند

■ پراکنش در ایران:

در ایران پراکنش سراسر کشور.

• جنس‌های کپورماهیان سنگی در ایران:

 • 1. Barbatula
 • 2. Eidinemacheilus
 • 3. Oxynoemacheilus » سگ‌ماهی، لوچ
 • 4. Paracobitis » لوچ تاجدار، سگ‌ماهی تاجدار
 • 5. Paraschistura
 • 6. Sasanidus
 • 6. Schistura
 • 7. Triplophysa
 • 8. Turcinoemacheilus

• گونه‌های کپورماهیان سنگی در ایران:

در مورد گونه‌های لوچ‌های سنگی در ایران، اختلاف نظر وجود دارد، اما بنظر می‌رسد کامل‌ترین و صحیح ترین فهرست، در جدول زیر قرار دارد.
◄ با کلیک روی نام هر گونه، به صفحهء اختصاصی آن بروید:

1. Barbatula farsica
سگ‌ماهی، لوچ فارس
2. Eidinemacheilus smithi
سگ‌ماهی کور زاگرس
3. Oxynoemacheilus angorae
سگ‌ماهی آنگورا
4. Oxynoemacheilus argyrogramma سگ‌ماهی دوخال 5. Oxynoemacheilus bergianus سگ‌ماهی سفیدرود 6. Oxynoemacheilus brandtii
سگ‌ماهی کورا
7. Oxynoemacheilus chomanicus سگ‌ماهی چومان 8. Oxynoemacheilus elsae
سگ‌ماهی ارومیه
9. Oxynoemacheilus euphraticus
سگ‌ماهی فرات
11. Oxynoemacheilus frenatus
سگ‌ماهی مخطط دجله
11. Oxynoemacheilus freyhofi
سگ‌ماهی فریهوف
12. Oxynoemacheilus gyndes
لوچ سیروان
13. Oxynoemacheilus hanae
سگ‌ماهی الوند
14. Oxynoemacheilus karunensis
سگ‌ماهی کارون
15. Oxynoemacheilus kiabii
سگ‌ماهی کیابی
16. Oxynoemacheilus kurdistanicus
سگ‌ماهی کردستان
17. Oxynoemacheilus lenkoranensis
سگ‌ماهی لنکران
18. Oxynoemacheilus longipinnis
سگ‌ماهی باله‌بلند
19. Oxynoemacheilus parvinae
سگ‌ماهی پروین
20. Oxynoemacheilus persa
سگ‌ماهی پارسی
21. Oxynoemacheilus tigris
لوچ نواری
22. Oxynoemacheilus tongiorgii
لوچ هرمز
23 Oxynoemacheilus veyseli
لوچ ارس
24. Oxynoemacheilus zagrosensis
سگ‌ماهی زاگرس
25. Paracobitis abrishamchiani
لوچ تاجدار ابریشمچیان
26. Paracobitis atrakensis
لوچ تاجدار اترک
27. Paracobitis basharensis
لوچ تاجدار بشار
28. Paracobitis ghazniensis
سگ‌ماهی غزنی (غیرقطعی)
29. Paracobitis hircanica
لوچ تاجدار هیرکانی
30. Paracobitis longicauda
لوچ تاجدار شرقی
31. Paracobitis malapterura
لوچ تاجدار غربی
32. Paracobitis molavii
لوچ تاجدار مولوی
33. Paracobitis persa
لوچ تاجدار پارسی
34. Paracobitis rhadinaea
لوچ تاجدار سیستان
35. Paracobitis vignai
لوچ تاجدار زابل
36. Paraschistura abdolii
سگ‌ماهی عبدلی
37. Paraschistura alta
جویبارماهی آلتا
37. Paraschistura aredvii
سگ‌ماهی آناهیتا
39. Paraschistura bampurensis
سگ‌ماهی بمپور
40. Paraschistura cristata
لوچ تاجدار ترکمن
41. Paraschistura delvarii
سگ‌ماهی دلواری
42. Paraschistura hormuzensis
سگ‌ماهی هرمز
43. Paraschistura ilamensis
سگ‌ماهی ایلام
44. Paraschistura kermanensis
لوچ کرمان
45. Paraschistura kessleri
سگ‌ماهی کسلر
46. Paraschistura lindbergi
سگ‌ماهی لیندبرگی (غیرقطعی)
47. Paraschistura makranensis
لوچ مکران
48. Paraschistura naumanni
سگ‌ماهی نامان
49. Paraschistura nielseni
سگ‌ماهی نیلسن
50. Paraschistura pasatigris
سگ‌ماهی پاساتیگریس
51. Paraschistura prashari
سگ‌ماهی پراشار
52. Paraschistura susiani
لوچ شوشی
53. Paraschistura turcmenica
لوچ ترکمان
54. Paraschistura turcomana
لوچ ترکمنی
55. Sasanidus kermanshahensis
سگ‌ماهی کرمانشاه
56. Schistura baluchiorum
سگ‌ماهی بلوچی
57. Triplophysa farwelli
سگ‌ماهی فارول
58. Triplophysa stenura
سگ‌ماهی پنجاب
59. Triplophysa stoliczkai
سگ‌ماهی پامیر
60. Triplophysa tenuis
سگ‌ماهی باریک
61. Turcinoemacheilus bahaii
لوچ کوتوله بهایی
62. Turcinoemacheilus hafezi
لوچ کوتوله حافظ
63. Turcinoemacheilus kosswigi
لوچ کوتوله زاگرس
64. Turcinoemacheilus saadii
لوچ کوتوله سعدی
65. Oxynoemacheilus bergi
سگ‌ماهی برگ
66. Oxynoemacheilus zarzianus
سگ‌ماهی زارزی
.::. :