تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
سگ‌ماهی کرمان
( Paraschistura kermanensis )
 
سگ‌ماهی کرمان


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه سگ‌ماهی کرمان

 

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Paraschistura kermanensis Sayyadzadeh, Teimori and Esmaeili, 2019

:: نام فارسی و محلی ایران: سگ‌ماهی کرمان، ماهی لوچ کرمان
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En:stone loaches)
Genus: Paraschistura
Species: Paraschistura kermanensis (گونه: سگ‌ماهی کرمان)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Kerman Loach
• سایر زبان‌ها: -
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Paraschistura : به دلیل شباهت به جنس Schistura

■ کشورهای محل زندگی سگ‌ماهی کرمان

:: بومی فقط در ایران :

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش سگ‌ماهی کرمان

:: فقط در ایران: حوضهء آبریز کرمان-نائین، رودخانهء بیدخون

■ ویژگی‌های زیستگاه سگ‌ماهی کرمان

ساکن آب‌های شیرین، نزدیک بستر
در آب‌های نیمه‌گرمسیری
مختصات جغرافیایی محل گزارش: استان کرمان، روستان هنجام، رود بیدخون، 29° 39' 51.2" شمالی و 56° 30' 52.3" شرقی

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سگ‌ماهی کرمان

• شکل بدن: باله پشتی دارای 6-7 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 5 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 10-11 شعاع نرم | باله شکمی دارای 7-8 شعاع نرم | خط جانبی ناقص، تا پایهء بالهء پشتی و گاه تا بخش قدامی باله پشتی امتداد دارد. | ساختارهای دندانی ضعیف | دارای شیار زیرچشمی | بخش قدامی بدن فاقد فلس و ساقهء دمی پوشیده از فلس است.
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 4.4 سانتیمتر.
• طول عمر: -
• غذا:
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولید مثل سگ‌ماهی کرمان

-

■ صید سگ‌ماهی کرمان

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سگ‌ماهی کرمان

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر سگ‌ماهی کرمان

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است، اما برای آن وضعیت اطلاعات ناکافی (DD) پیشنهاد شده چون به تازگی کشف گردیده و داده‌های مربوط به آن محدود است.

■ بهداشت و بیماری‌های سگ‌ماهی کرمان
-

تصاویر و فیلم‌ از سگ‌ماهی کرمان:

سگ‌ماهی کرمان سگ‌ماهی کرمان سگ‌ماهی کرمان
سگ‌ماهی کرمان
عکس: صیادزاده و همکاران
سگ‌ماهی کرمان، رود بیدخون
عکس: صیادزاده و همکاران
پراکنش سگ‌ماهی کرمان در ایران
سگ‌ماهی کرمان سگ‌ماهی کرمان سگ‌ماهی کرمان
سگ‌ماهی کرمان، رود بیدخون
عکس: صیادزاده و همکاران
سگ‌ماهی کرمان، رود بیدخون
عکس: صیادزاده و همکاران
سگ‌ماهی کرمان، رود بیدخون
عکس: صیادزاده و همکاران
سگ‌ماهی کرمان سگ‌ماهی کرمان سگ‌ماهی کرمان
سگ‌ماهی کرمان، رود بیدخون
عکس: صیادزاده و همکاران
سگ‌ماهی کرمان، رود بیدخون
عکس: صیادزاده و همکاران
سگ‌ماهی کرمان، رود بیدخون
عکس: صیادزاده و همکاران
سگ‌ماهی کرمان سگ‌ماهی کرمان  
زیستگاه سگ‌ماهی کرمان دهان و سبیلک در سگ‌ماهی کرمان
عکس: صیادزاده و همکاران
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار


گونه Paraschistura naumanni : سگ‌ماهی نامان
گونه Paraschistura lindbergi : سگ‌ماهی لیندبرگی
گونه Paraschistura makranensis : سگ‌ماهی مکران

گونه Oxynoemacheilus veyseli : سگ‌ماهی ارس