تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
  آب‌های داخلی ایران
مرواریدماهی سفید کورا
( Leucalburnus satunini )
 
مرواریدماهی سفید کورا

:: ماهیان آب‌های داخلی ایران خانواده قنات‌ماهیان ← گونه مرواریدماهی سفید کورا

◄ وجود این گونه ماهی در ایران قطعیت ندارد.
◄ این ماهی در رده‌بندی‌های گذشته در خانوادهء کپورماهیان (Cyprinidae) قرار داشته است.

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Leucalburnus satunini (Berg, 1910)j
:: نام فارسی و محلی ایران: مرواریدماهی سفید کورا
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Cypriniformes (راسته: کپورماهی‌سانان)
Family: Leuciscidae (خانواده: قنات‌ماهیان) (En: Minnows)
◄ در منابع قدیمی در خانوادهء Cyprinidae (کپورماهیان) و زیرخانواده Leuciscinae بوده است.
Subfamily: Leuciscinae
Genus: Leucalburnus
Species: Leucalburnus satunini (گونه: مرواریدماهی سفید کورا)

:: نام انگلیسی: White Kura bleak و نیز mountain dace
• سایر زبان‌ها: آلمانی» Döbelschneider
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Phoxinus satunini
:: ریشه لغوی: Leucalburnus: از واژه leykos (یونانی)=سفید + al bura (عربی)= شهری در مصر / satunini= از نام Konstantin Satunin جانورشناس روس.

■ کشورهای محل زندگی مرواریدماهی سفید کورا

• فهرست‌شده در اسامی ماهیان ایران و نیز:
ترکیه

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده مرواریدماهی سفید کورا

• بومی در حوضه آبریز دریای خزر
• سایر کشورها: حوضهء آبریز دریای خزر، رود کورا

■ ویژگی‌های زیستگاه مرواریدماهی سفید کورا
ساکن آب شیرین، نزدیک بستر.
در pH بین 7 تا 7.5 و dH بین 10 تا 20 زندگی می‌کند.
ساکن آب‌های معتدل با دمای 10 تا 20 درجه سانتیگراد.
ساکن رود‌های دارای جریان زیاد و معمولا کوهستانی

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک مرواریدماهی سفید کورا

• شکل بدن: -
• اندازه: حداکثر طول کل، 17.5 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل مرواریدماهی سفید کورا

-

■ صید مرواریدماهی سفید کورا

صید محلی می‌شود.

■ ارزش‌های اقتصادی مرواریدماهی سفید کورا

-

وضعیت ذخایر مرواریدماهی سفید کورا

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "کمترین نگرانی" (LC) است.

■ بهداشت و بیماری‌های مرواریدماهی سفید کورا

-

تصاویر و فیلم‌ از مرواریدماهی سفید کورا:

مرواریدماهی سفید کورا مرواریدماهی سفید کورا مرواریدماهی سفید کورا
مرواریدماهی سفید کورا
مرواریدماهی سفید کورا
پراکنش مرواریدماهی سفید کورا
مرواریدماهی سفید کورا مرواریدماهی سفید کورا
ترسیمی از مرواریدماهی سفید کورا
مرواریدماهی سفید کورا
فیلم‌هایی از مرواریدماهی سفید کورا
 
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓

خانواده Leuciscidae: قنات‌ماهیان در آب‌های داخلی ایران
خانواده Leuciscidae: قنات‌ماهیان در دریای خزرگونه Alburnus chalcoides: شاه‌کولی