تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان خزر گونه ها خانواده ماهیان خزر درباره دریای خزر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  دریای خزر
خانواده قنات‌ماهیان
(Leuciscidae)
 

■ مشخصات کلی خانواده قنات‌ماهیان (Leuciscidae):

»» خانواده قنات‌ماهیان متعلق به راسته کپورماهی‌سانان (Cypriniformes) هستند.

»» ماهیان این خانواده تا سال 2018 جزو خانوادهء کپورماهیان (Cyprinidae) بودند و بعد از آن در خانواده مستقل قرا رگرفتند.

ریشه لغوی: از واژه یونانی leykiskos به معنای ماهی مولت (کفال) سفید.

نام انگلیسی: Minnows

نام فارسی: قنات‌ماهیان

◄ این خانواده در آب‌های داخلی ایران نیز نمایندگانی دارد، از این رو در در آن بخش نیز مورد اشاره قرار گرفته‌اند

Leuciscidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده قنات‌ماهیان، Leuciscidae:

  • بدن ماهیان این خانواده از فلس‌های دایره‌ای (Cycloid) پوشیده شده است.
  • دارای 34 جنس و 667 گونه در سراسر جهان
  • تخمگذار
  • اعضای این خانواده ساکن آب‌های شیرین، لب‌شور و گاه آب‌های دریایی-ساحلی هستند.

• جنس‌های قنات‌ماهیان دریای خزر، بخش ایرانی:

12 جنس از قنات‌ماهیان در بخش ایرانی دریای خزر ثبت شده و هر از گاهی جنس‌های دیگری نیز مشاهده می‌شود. جنس‌های موجود در بخش ایرانی خزر به این شرح هستند:

1- Abramis > سیم‌ها
2- Alburnus > مرواریدماهی‌ها
3- Ballerus
4- Leuciscus > سرمخروطی‌ها
5- Pelecus >شمشیرماهی
6- Rutilus > کُلمه‌ها
7- Vimba > سیاه‌کولی ها

• گونه‌های قنات‌ماهیان بخش ایرانی دریای خزر:

جنس‌های فوق، دارای 10 گونه در بخش ایرانی خزر به شرح جدول زیر هستند.
◄ با کلیک روی نام هر گونه، به صفحهء اطلاعات آن بروید↓1. Abramis brama
ماهی سیم
2. Alburnus alburnus
مرواریدماهی، ماهی کولی
3. Alburnus chalcoides
شاه‌کولی، اسلک، سپیدکولی
4. Ballerus ballerus
ماهی زوپ، سیم پشت‌آبی
5. Ballerus sapa
سیم چشم‌سفید، سیم کندپوزه
6. Leuciscus aspius
ماش ماهی
7. Pelecus cultratus
شمشیرماهی
8. Rutilus frisii kutum
ماهی سفید
9. Pelecus cultratus
شمشیرماهی
10.Vimba vimba
سیاه‌کولی
   
.:::. تصاویر برخی گونه‌های خانواده قنات‌ماهیان در نقاط مختلف جهان را در زیر مشاهده می‌نمائید:
Abbottina rivularis >> کپور کفزی کاذب آمور Acheilognathus cyanostigma >> ماهی مخرج لوله ای مخطط Bangana behri
Abbottina rivularis >> کپور کفزی کاذب آمور Acheilognathus cyanostigma >> ماهی مخرج لوله ای مخطط Bangana behri
Barilius bendelisis Chelaethiops congicus Culter alburnus
Barilius bendelisis Chelaethiops congicus Culter alburnus
Epalzeorhynchos bicolor >> کپور دم قرمز قنات Hemibarbus barbus
Epalzeorhynchos bicolor >> کپور دم قرمز قنات Gila elegans >> ماهی دم استخوانی Hemibarbus barbus