تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
  آب‌های داخلی ایران
ماهی سرمخروطی قادرچای
( Leuciscus gaderanus )
 
ماهی سرمخروطی قادرچای

:: ماهیان آب‌های داخلی ایران خانواده قنات‌ماهیان ← گونه ماهی سرمخروطی قادرچای

◄ در رده‌بندی‌های جدید، از خانواده کپورماهیان (Cyprinidae) خارج و در خانوادهء مستقل قنات‌ماهیان (Leuciscidae) قرار گرفته است.
توجه: این گونه ممکن است با گونه‌های Alburnus ulanus و Petroleuciscus ulanus و نتیجتا Squalius ulanus یکسان باشد.


■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Leuciscus gaderanus Günther, 1899j
:: نام فارسی و محلی ایران: ماهی سرمخروطی قادرچای،
• اسامی محلی: -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Cypriniformes (راسته: کپورماهی‌سانان)
Family: Leuciscidae (خانواده: قنات‌ماهیان) (En: Minnows)
◄ در منابع قدیمی در خانوادهء Cyprinidae (کپورماهیان) و زیرخانواده Leuciscinae بوده است.
Subfamily: Leuciscinae (زیرخانواده: قنات‌ماهیان)
Genus: Leuciscus(جنس: سرمخروطی‌ها)
Species: Leuciscus gaderanus (گونه: ماهی سرمخروطی قادرچای)

:: نام انگلیسی: Gader chay asp
• سایر زبان‌ها: استونی » Iraani teib
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Leuciscus : از واژه leykiskos (یونانی)= کفال/مولِت سفید

■ کشورهای محل زندگی ماهی سرمخروطی قادرچای

• بومی فقط در ایران

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده ماهی سرمخروطی قادرچای

• بومی انحصاری در ایران، حوضهء آبریز ارس، رود قادرچای (گدار).

■ ویژگی‌های زیستگاه ماهی سرمخروطی قادرچای
ساکن آب شیرین. بستر و دور از بستر
ساکن آب‌های نیمه‌گرمسیری

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک ماهی سرمخروطی قادرچای

• شکل بدن: -
• اندازه: -
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل ماهی سرمخروطی قادرچای

-

■ صید ماهی سرمخروطی قادرچای

-

■ ارزش‌های اقتصادی ماهی سرمخروطی قادرچای

-

وضعیت ذخایر ماهی سرمخروطی قادرچای

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN دارای وضعیت "ارزیابی‌نشده" است.

■ بهداشت و بیماری‌های ماهی سرمخروطی قادرچای

-

تصاویر و فیلم‌ از ماهی سرمخروطی قادرچای:

ماهی سرمخروطی قادرچای
ماهی سرمخروطی قادرچای
فیلم‌هایی از ماهی سرمخروطی قادرچای
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Leuciscidae: قنات‌ماهیان آبهای داخلی ایران

گونه Leuciscus latus : عروس ماهی هریرود
گونه Leuciscus aspius: ماش ماهی