تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
سگ‌ماهی کارون
( Oxynoemacheilus karunensis )
 
سگ‌ماهی کارون


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه سگ‌ماهی کارون

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Oxynoemacheilus karunensis Freyhof, 2016

:: نام فارسی و محلی ایران: سگ‌ماهی کارون، ماهی لوچ کارون
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En:stone loaches)
Genus: Oxynoemacheilus
Species: Oxynoemacheilus karunensis (گونه: سگ‌ماهی کارون)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Karon loach
• سایر زبان‌ها: -
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Oxynoemacheilus - / بخش دوم karunensis: رودخانه کارون.

■ کشورهای محل زندگی سگ‌ماهی کارون

:: بومی فقط در ایران

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش سگ‌ماهی کارون

:: در ایران: حوضهء آبریز دجله، رود گاماسیاب، قره‌سو و دینه‌ور، کارون و جراحی

■ ویژگی‌های زیستگاه سگ‌ماهی کارون

ساکن آب‌های شیرین، نزدیک بستر
در آب‌های نیمه‌گرمسیری
مختصات جغرافیایی محل گزارش: 34° 22' 20.76" شمالی و 47° 55' 00.1" شرقی، رود گاماسیاب در دوآب استان همدان.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سگ‌ماهی کارون

• شکل بدن: باله پشتی دارای 8-10 شعاع | باله مخرجی دارای 5-6 شعاع | باله سینه‌ای دارای 8-10 شعاع | باله شکمی دارای 6 شعاع | خط جانبی کامل | بدن بجز ناحیه گردن پوشیده از فلس | ساختار دندانی، باریک و نوک‌تیز | دارای شیار زیرچشمی | روی پایهء بالهء دمی دارای دو لکهء نقطه یا کاما مانند است | ساقه دمی باریک | لب فاقد شکاف، یا شکاف بسیار کوچک در لب بالایی | نقاط ریز قهوه‌ای تیره در ناحیه پشتی، پهلوها بالای خط میانی بدن، و ساقهء دمی
• اندازه: طول استاندارد 5.7 سانتیمتر
• طول عمر: -
• غذا:
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولید مثل سگ‌ماهی کارون

-

■ صید سگ‌ماهی کارون

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سگ‌ماهی کارون

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر سگ‌ماهی کارون

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است، اما برای آن وضعیت کمترین نگرانی (LC) پیشنهاد شده است، چون گسترش زیاد داشته و تهدید جدی ندارد.

■ بهداشت و بیماری‌های سگ‌ماهی کارون
-

تصاویر و فیلم‌ از سگ‌ماهی کارون:

سگ‌ماهی کارون سگ‌ماهی کارون سگ‌ماهی کارون
سگ‌ماهی کارون
عکس: جولاده رودبار و همکاران
سگ‌ماهی کارون
پراکنش سگ‌ماهی کارون در ایران
سگ‌ماهی کارون سگ‌ماهی کارون سگ‌ماهی کارون
سگ‌ماهی کارون
سگ‌ماهی کارون، نمای جانبی
رادیوگرافی اسکلت سگ‌ماهی کارون
عکس: صیادزاده و همکاران
سگ‌ماهی کارون سگ‌ماهی کارون سگ‌ماهی کارون
سگ‌ماهی کارون، نمای پشتی
سگ‌ماهی کارون، دهان و سبیلک
رادیوگرافی دم سگ‌ماهی کارون
عکس: صیادزاده و همکاران

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار


گونه Oxynoemacheilus kessleri : سگ‌ماهی کسلر
گونه Oxynoemacheilus makranensis : سگ‌ماهی مکران

گونه Paraschistura turcomana : سگ‌ماهی ترکمنی