تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
سگ‌ماهی ترکمنی
( Paraschistura turcomana )
 
سگ‌ماهی ترکمنی


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه سگ‌ماهی ترکمنی

◄ بعضی ماهی‌شناسان این گونه را با گونه Paraschistura turcmenica یکسان می‌دانند، اما تعدادی از ماهی‌شناسان ایرانی، بین این دو تمایز قایل هستند. در هرصورت، این دو گونه از نظر ظاهری همپوشانی زیادی دارند، و سگ‌ماهی ترکمنی نیاز به تحقیق بیشتری برای قطعیت دارد.

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Paraschistura turcomana (Berg, 1932)j

:: نام فارسی و محلی ایران: سگ‌ماهی ترکمن، ماهی لوچ ترکمنی
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En:stone loaches)
Genus: Paraschistura
Species: Paraschistura turcomana (گونه: سگ‌ماهی ترکمنی)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Turkmen Loach
• سایر زبان‌ها: -
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Paraschistura : به دلیل شباهت به جنس Schistura

■ کشورهای محل زندگی سگ‌ماهی ترکمنی

:: بومی در ایران و نیز:
ترکمنستان و احتمالا افغانستان

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش سگ‌ماهی ترکمنی

:: در ایران: حوضه آبریز هریرود، کلات، رودهای اخلاماد و نوبهار
رود مرغاب ترکمنستان

■ ویژگی‌های زیستگاه سگ‌ماهی ترکمنی

ساکن آب‌های شیرین، نزدیک بستر
در آب‌های نیمه‌گرمسیری

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سگ‌ماهی ترکمنی

• شکل بدن: باله پشتی دارای 7 شعاع نرمباله پشتی دارای 7 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 5 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 7-9 شعاع نرم | باله شکمی دارای 6-7 شعاع نرم | خط جانبی ناقص، تا کمی مقابل پایهء باله پشتی امتداد دارد | بدن فاقد فلس | ساختارهای دندانی کوچک و نوک‌تیز | فاقد شیار زیرچشمی | طرح و رنگ بدن شامل نقاط مات و تیرهء قهوه‌ای در پهلو‌ها، که به سمت عقب بدن به شکل خطوط موازی در می‌آیند | بدن مرتفع|
• اندازه: -
• طول عمر: -
• غذا:
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولیدمثل سگ‌ماهی ترکمنی

-

■ صید سگ‌ماهی ترکمنی

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سگ‌ماهی ترکمنی

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر سگ‌ماهی ترکمنی

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است.

■ بهداشت و بیماری‌های سگ‌ماهی ترکمنی
-

تصاویر و فیلم‌ از سگ‌ماهی ترکمن:

سگ‌ماهی ترکمنی سگ‌ماهی ترکمنی  
سگ‌ماهی ترکمنی، رود آل، خراسان
عکس: جولاده رودبار و همکاران
پراکنش سگ‌ماهی ترکمنی در ایران  

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار


گونه Paraschistura turcmenica : سگ‌ماهی ترکمان
گونه Paraschistura kessleri : سگ‌ماهی کسلر
گونه Paraschistura makranensis : سگ‌ماهی مکران

گونه Oxynoemacheilus freyhofi : سگ‌ماهی فریهوف