تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
لوچ تاجدار هیرکانی
( Paracobitis hircanica )
 
لوچ تاجدار هیرکانی


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه لوچ تاجدار هیرکانی

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Paracobitis hircanica Mousavi-Sabet, Sayyadzadeh, Esmaeili, Eagderi, Patimar & Freyhof, 2015

:: نام فارسی و محلی ایران: لوچ تاجدار هیرکانی، سگ‌ماهی تاجدار هیرکانی، سگ‌ماهی جویباری هیرکان
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En:stone loaches)
Genus: Paracobitis
Species: Paracobitis hircanica (گونه: لوچ تاجدار هیرکانی)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Hircan crested loach
• سایر زبان‌ها: -
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Paracobitis از واژه‌های Para (یونانی)= نزدیک، مجاور + kobitis, -idos (یونانی) = نوعی ساردین و مرتبط با واژه kobios به معنی گاوماهی / hircanica = نام یونانی منطقهء جنوب دریای خزر و شمال ایران که زیستگاه این گونه است.

■ کشورهای محل زندگی لوچ تاجدار هیرکانی

:: بومی منحصرا در ایران

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش لوچ تاجدار هیرکانی

:: در ایران: حوضه آبریز دریای خزر. در گرگانرود، زرین‌گل و مادرسو

■ ویژگی‌های زیستگاه لوچ تاجدار هیرکانی

ساکن آب شیرین، نزدیک بستر.
ساکن آب‌های نیمه‌گرمسیری.
محل گزارش این گونه در زرین‌گل، حدود دو متر عرضه داشته با بستری از سنگریزهء درشت و تخته‌سنگ، دارای آب با جریان شدید و نیمه‌زلال و بدون پوشش گیاهی بوده است.
مختصات جغرافیایی اولین نقطهء گزارش: استان گلستان، رود زرین‌گل از شاخه‌های گرگانرود. 36° 50' 39" شمالی و 54° 58' 25" شرقی

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک لوچ تاجدار هیرکانی

• شکل بدن: باله پشتی دارای 7 شعاع | باله مخرجی دارای 5 شعاع | باله سینه‌ای دارای 8-10 شعاع | باله شکمی دارای 6-7 شعاع | خط جانبی کامل | بدن فاقد فلس | ساختارهای دندانی بزرگ و کند | فاقد شیار زیرچشمی | باله دمی کمی لبه‌دار | الگوی رنگ بدن، مرمری ریز یا قهوه‌ای مواج در پهلو، باله دمی قهوه‌ای تیره | بدن کشیده با مقطع بیضی
• اندازه: حداکثر طول کل 10.5 سانتیمتر
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولیدمثل لوچ تاجدار هیرکانی

-

■ صید لوچ تاجدار هیرکانی

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی لوچ تاجدار هیرکانی

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر لوچ تاجدار هیرکانی

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است، اما با توجه به اینکه اطلاعات کافی در مورد این گونه در ایران و عراق و نیز وضعیت جمعیت آن وجود ندارد، برای آن وضعیت "کمترین نگرانی" (LC) پیشنهاد شده است، این گونه گسترش زیادی در محدودهء پراکنش خود دارد و خطر جدی آنرا تهدید نمی‌کند.

■ بهداشت و بیماری‌های لوچ تاجدار هیرکانی
-

تصاویر و فیلم‌ از لوچ تاجدار هیرکانی:

لوچ تاجدار هیرکانی لوچ تاجدار هیرکانی لوچ تاجدار هیرکانی
لوچ تاجدار هیرکانی
عکس: جولاده رودبار و همکاران
لوچ تاجدار هیرکانی
عکس: عظیمی و همکاران
پراکنش لوچ تاجدار هیرکانی در ایران
لوچ تاجدار هیرکانی لوچ تاجدار هیرکانی
رادیوگرافی لوچ تاجدار هیرکانی
عکس: صیادزاده و همکاران
رادیوگرافی دم لوچ تاجدار هیرکانی
عکس: صیادزاده و همکاران

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار


گونه Paracobitis atrakensis : ماهی لوچ تاجدار اترک
گونه Paracobitis malapterura : ماهی لوچ تاجدار غربی

گونه Paraschistura susiani :سگ‌ماهی شوشی