تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
لوچ تاجدار مولوی
( Paracobitis molavii )
 
لوچ تاجدار مولوی


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه لوچ تاجدار مولوی

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Paracobitis molavii Freyhof, Esmaeili, Sayyadzadeh & Geiger, 2014

:: نام فارسی و محلی ایران: لوچ تاجدار مولوی، سگ‌ماهی تاجدار مولوی
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En:stone loaches)
Genus: Paracobitis
Species: Paracobitis molavii (گونه: لوچ تاجدار مولوی)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Molavi crested loach
• سایر زبان‌ها: استونی » Molavi hinktrulling
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Paracobitis از واژه‌های Para (یونانی)= نزدیک، مجاور + kobitis, -idos (یونانی) = نوعی ساردین و مرتبط با واژه kobios به معنی گاوماهی /molavii = از نام شاعر و عارف ایرانی، جلال‌الدین محمد بلخی معروف به مولوی

■ کشورهای محل زندگی لوچ تاجدار مولوی

:: بومی در ایران و:
عراق

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش لوچ تاجدار مولوی

:: در ایران: حوضه آبریز دجله، رودخانه زاب کوچک، لیله و سیروان

■ ویژگی‌های زیستگاه لوچ تاجدار مولوی

ساکن آب شیرین، نزدیک بستر.
ساکن آب‌های نیمه‌گرمسیری.
مختصات جغرافیایی اولین نقطهء گزارش در کشور عراق 30° 18.38' شمالی و 51°58.26' شرقی، زلم الخرمال

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک لوچ تاجدار مولوی

• شکل بدن: باله پشتی دارای 7 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 5 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 8-9 شعاع نرم | باله شکمی دارای 6-7 شعاع نرم | خط جانبی تقریبا کامل | فلس تنها در پهلوها، پشت پایه باله پشتی | ساختارهای دندانی کوچک و کند | دارای شیار زیرچشمی | باله دمی گرد
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 7.3 سانتیمتر
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولیدمثل لوچ تاجدار مولوی

-

■ صید لوچ تاجدار مولوی

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی لوچ تاجدار مولوی

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر لوچ تاجدار مولوی

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است، اما با توجه به اینکه اطلاعات کافی در مورد این گونه در ایران و عراق و نیز وضعیت جمعیت آن وجود ندارد، برای آن وضعیت "اطلاعات ناکافی" (DD) پیشنهاد شده است.

■ بهداشت و بیماری‌های لوچ تاجدار مولوی
-

تصاویر و فیلم‌ از لوچ تاجدار مولوی:

لوچ تاجدار مولوی لوچ تاجدار مولوی لوچ تاجدار مولوی
لوچ تاجدار مولوی
عکس: جولاده رودبار و همکاران
لوچ تاجدار مولوی
عکس: فریهوف و همکاران
پراکنش لوچ تاجدار مولوی در ایران
لوچ تاجدار مولوی لوچ تاجدار مولوی لوچ تاجدار مولوی
لوچ تاجدار مولوی
عکس: فریهوف و همکاران
لوچ تاجدار مولوی
عکس: فریهوف و همکاران
لوچ تاجدار مولوی
عکس: فریهوف و همکاران

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار


گونه Paracobitis atrakensis : ماهی لوچ تاجدار اترک
گونه Paracobitis malapterura : ماهی لوچ تاجدار غربی

گونه Paraschistura susiani :سگ‌ماهی شوشی