تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
سگ‌ماهی عبدلی
( Paraschistura abdolii )
 
سگ‌ماهی عبدلی


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه سگ‌ماهی عبدلی

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Paraschistura abdolii Freyhof, Sayyadzadeh, Esmaeili and Geiger, 2015j

:: نام فارسی و محلی ایران: سگ‌ماهی عبدلی، ماهی لوچ عبدلی
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En:stone loaches)
Genus: Paraschistura
Species: Paraschistura abdolii (گونه: سگ‌ماهی عبدلی)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Abdoli’s loach
• سایر زبان‌ها:
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Paraschistura : به دلیل شباهت به جنس Schistura + abdolii: از نام دکتر اصغر عبدلی ماهی‌شناس ایرانی

■ کشورهای محل زندگی سگ‌ماهی عبدلی

:: بومی فقط در ایران

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش سگ‌ماهی عبدلی

:: فقط در ایران. استان کرمان، رود پل در جاده بین راین و جیرفت، حوضه آبریز لوت. حوضه‌های لوت، سیرجان، هرمز و هامون جازموریان. در رودهای سیرجان، بافت، هلیل، دلفارد، پل، کوگر، کُل و حاجی آباد دیده شده است.

■ ویژگی‌های زیستگاه سگ‌ماهی عبدلی

ساکن آب‌های شیرین، نزدیک بستر
در آب‌های نیمه‌گرمسیری
مختصات جغرافیایی: 29°21'06" شمالی، 57°29'09" شرقی.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سگ‌ماهی عبدلی

• شکل بدن: باله پشتی دارای 7 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 5 شعع نرم | باله سینه‌ای دارای 9-10 شعاع نرم | باشه شکمی دارای 6- شعاع نرم | خط جانبی ناکامل، به پایه باله پشتی می‌رسد یا تا نقطهء بین پس سر و باله پشتی | ساقه دمی پوشیده از فلس | دندان‌ها کوچک و تیز | فاقد شیار و زوائد زیرچشمی | بدن دارای طرحی با 11-19 نوار منظم یا نامنظم تیره و روشن قهوه‌ای است همراه با زمینه مرمری
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 6.6 سانتیمتر.
• طول عمر: -
• غذا:
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولید مثل سگ‌ماهی عبدلی

-

■ صید سگ‌ماهی عبدلی

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سگ‌ماهی عبدلی

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر سگ‌ماهی عبدلی

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است، اما برای آن گونه آسیب‌پذیر (VU) پیشنهاد شده است چون
این گونه مختص ایران بوده و آلودگی و بهره‌برداری بی‌رویه از آب تهدیدات اصلی آن است.

■ بهداشت و بیماری‌های سگ‌ماهی عبدلی
-

تصاویر و فیلم‌ از سگ‌ماهی عبدلی:

سگ‌ماهی عبدلی سگ‌ماهی عبدلی  
سگ‌ماهی عبدلی پراکنش سگ‌ماهی عبدلی در ایران  

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار


گونه Paraschistura makranensis : سگ‌ماهی مکران
گونه Paraschistura ilamensis : سگ‌ماهی ایلام
گونه Paraschistura susiani :سگ‌ماهی شوشی

گونه Oxynoemacheilus freyhofi : سگ‌ماهی فریهوف