تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
سگ‌ماهی بمپور
( Paraschistura bampurensis )
 
سگ‌ماهی بمپور


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه سگ‌ماهی بمپور

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Paraschistura bampurensis (Nikolskii, 1900)j

:: نام فارسی و محلی ایران: سگ‌ماهی بمپور، لوچ بمپور
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En:stone loaches)
Genus: Paraschistura
Species: Paraschistura bampurensis (گونه: سگ‌ماهی بمپور)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Bampur loach
• سایر زبان‌ها: استونی » Bampuri pügaltrull
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Nemacheilus bampurensis, Schistura bampurensis
:: ریشه لغوی: Paraschistura : به دلیل شباهت به جنس Schistura +

■ کشورهای محل زندگی سگ‌ماهی بمپور

:: بومی در ایران و نیز:
پاکستان

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش سگ‌ماهی بمپور

:: در ایران: حوضه‌های آبریز ماشکید، مکران و هامون جازموریان. رودهای کارواندر، سرباز، دلفرت، کرمادکور، کاجو، ایراندگان و سراوان. رود بمپور نزدیک بزمان.
حوضهء آبریز هلمند پاکستان (این اطلاعات ممکن است مربوط به گونه P. alta باشد.)، پنجگور بلوچستان پاکستان که اطلاعات نمونه‌های آن طی جنگ جهانی دوم نابود شده است.

■ ویژگی‌های زیستگاه سگ‌ماهی بمپور

ساکن آب شیرین. بستر و دور از بستر.
ساکن آب‌های نیمه‌گرمسیری

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سگ‌ماهی بمپور

• شکل بدن: باله پشتی دارای 2-4 شعاع سخت و 6-7 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 2-3 شعاع سخت و 4-5 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 8-10 شعاع نرم | باله شکمی دارای 6-7 شعاع نرم | خط جانبی ناقص، تا موازات جلوی باله پشتی ادامه دارد | یک‌سوم تا یک‌چهارم قدامی بدن، بدون فلس است، پهلو و پشت پوشیده از فلس | دارای ساختارهای دندانی | دارای شیار زیرچشمی در نرها | فاقد تاج چربی | باله دمی دوشاخه یا بسیار لبه‌دار | روی پایهء اولی شعاع‌های باله پشتی نقاط سیاه واضح دارد. | 34 تا 36 مهره در ستون فقرات | سبیلک‌ها بزرگ و سومین جفت معمولا بزرگتر از بقیه است، اگرچه در بعضی نمونه‌ها دومین جفت بزرگتر است. | لب پایینی دو بخشی است | رنگ بدن زردفام تا سبز زیتونی روشن، با 9-18 نوار قهوه‌ای روی بدن، باله دمی دارای 3-4 نوار موجی تیره و یک نوار روی پایه باله است. باله پشتی 2-3 خط تیره و یک لکه سسیاه در بخش قدامی پایهء باله دارد. رنگ کلی باله نارنجی روشن یا صورتی است.
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 5.9 سانتیمتر
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولیدمثل سگ‌ماهی بمپور

نر با دارابودن شیار زیرچشمی و برجستگی‌هایی روی بدن با ماده متفاوت است.
ماده‌های دارای تخم رسیده در ماه فوریه صید شده‌اند.

■ صید سگ‌ماهی بمپور

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سگ‌ماهی بمپور

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر سگ‌ماهی بمپور

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است، اما برای آن وضعیت کمترین نگرانی (LC) پیشنهاد شده است. این گونه گستردگی زیادی دارد و جمعیت‌های آن بزرگ است.

■ بهداشت و بیماری‌های سگ‌ماهی بمپور
-

تصاویر و فیلم‌ از سگ‌ماهی بمپور:

سگ‌ماهی بمپور سگ‌ماهی بمپور سگ‌ماهی بمپور
سگ‌ماهی بمپور
عکس: جولاده رودبار و همکاران
سگ‌ماهی بمپور
عکس: اسماعیلی و همکاران
پراکنش سگ‌ماهی بمپور در ایران
سگ‌ماهی بمپور سگ‌ماهی بمپور سگ‌ماهی بمپور
ترسیمی از سگ‌ماهی بمپور
رود سرباز، زیستگاه سگ‌ماهی بمپور
عکس: اسماعیلی و همکاران
رادیوگرافی استخوان سگ‌ماهی بمپور
عکس: صیادزاده و همکاران
سگ‌ماهی بمپور    
استخوان دم سگ‌ماهی بمپور
عکس: صیادزاده و همکاران
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار


گونه Paraschistura alta : جویبارماهی آلتا
گونه Paraschistura susiani :سگ‌ماهی شوشی

گونه Ponticola kessleri : گاوماهی سرگنده کسلر
گونه Paracobitis rhadinaea: لوچ تاجدار سیستان