تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
سگ‌ماهی فارول
( Triplophysa farwelli )
 
 


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه سگ‌ماهی فارول

این گونه در ایران قطعیت ندارد

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Triplophysa farwelli (Hora, 1935)j

:: نام فارسی و محلی ایران: سگ‌ماهی فارول، لوچ فارول
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En:stone loaches)
Genus:Triplophysa
Species: Triplophysa farwelli (گونه: سگ‌ماهی فارول)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: farwell's loach
• سایر زبان‌ها: استونی » Farwelli köbertrulling
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Nemachilus farwelli
:: ریشه لغوی: Triplophysa : از واژه triplos (یونانی)= سه‌باره + physa (یونانی)= لوله

■ کشورهای محل زندگی سگ‌ماهی فارول

:: بومی در ایران (نیازمند بررسی بیشتر) و نیز:
افغانستان

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش سگ‌ماهی فارول

:: در ایران: هیرمند (نیازمند بررسی بیشتر)
حوضهء آبریز هلمند افغانستان

■ ویژگی‌های زیستگاه سگ‌ماهی فارول

ساکن آب شیرین. بستر و دور از بستر.
ساکن آب‌های نیمه‌گرمسیری

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سگ‌ماهی فارول

• شکل بدن: -
• اندازه: -
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولیدمثل سگ‌ماهی فارول

-

■ صید سگ‌ماهی فارول

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سگ‌ماهی فارول

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر سگ‌ماهی فارول

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است.

■ بهداشت و بیماری‌های سگ‌ماهی فارول
-

تصاویر و فیلم‌ از سگ‌ماهی فارول:

 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار

گونه Triplophysa stenura : سگ‌ماهی پنجاب

گونه Ponticola kessleri : گاوماهی سرگنده کسلر
گونه Paracobitis rhadinaea: لوچ تاجدار سیستان