تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
سگ‌ماهی پنجاب
( Triplophysa stenura )
 
سگ‌ماهی پنجاب


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه سگ‌ماهی پنجاب

در مورد وجود این گونه در ایران اختلاف نظر وجود دارد، ممکن است Triplophysa stoliczkai، این گونه تشخیص داده شده باشد.

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Triplophysa stenura (Herzenstein, 1888)j

:: نام فارسی و محلی ایران: سگ‌ماهی پنجاب، لوچ پنجاب
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En:stone loaches)
Genus: Triplophysa
Species: Triplophysa stenura (گونه: سگ‌ماهی پنجاب)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Punjab loach
• سایر زبان‌ها: استونی » Peensaba-köbertrulling
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Nemachilus lhasae
:: ریشه لغوی: Triplophysa : از واژه triplos (یونانی)= سه‌باره + physa (یونانی)= لوله

■ کشورهای محل زندگی سگ‌ماهی پنجاب

:: بومی در ایران (نیازمند بررسی) و نیز:
پاکستان، افغانستان، چین، ویتنام

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش سگ‌ماهی پنجاب

:: در ایران: احتمالا سیستان (نیازمند بررسی)
یانگ‌تسه، مکونگ، سالوین، براهماپوترا، ایندوس، جینگهای، سالوین و...

■ ویژگی‌های زیستگاه سگ‌ماهی پنجاب

ساکن آب شیرین. بستر و دور از بستر. در رودهای مرتفع
ساکن آب‌های نیمه‌گرمسیری
در چشمه‌های با آب متلاطم زندگی می‌کند.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سگ‌ماهی پنجاب

• شکل بدن: ساقه دمی گرد | ارتفاع بدن به سمت دم ناگهانی کم می‌شود | طول ساقه دمی بیشتر از طول سر |
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 13.8 سانتیمتر
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولید مثل سگ‌ماهی پنجاب

تخمریزی از ماه مارس تا مه روی می‌دهد.
قطع میانگین اووسیت 0.66 میلیمتر است.
هماوری مطلق 3999 تخم است.

■ صید سگ‌ماهی پنجاب

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سگ‌ماهی پنجاب

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد. غذای ماهیان بزرگتر و باارزش است.

وضعیت ذخایر سگ‌ماهی پنجاب

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت کمترین نگرانی (LC) است.

■ بهداشت و بیماری‌های سگ‌ماهی پنجاب
-

تصاویر و فیلم‌ از سگ‌ماهی پنجاب:

سگ‌ماهی پنجاب سگ‌ماهی پنجاب سگ‌ماهی پنجاب
سگ‌ماهی پنجاب

سگ‌ماهی پنجاب
پراکنش سگ‌ماهی پنجاب
سگ‌ماهی پنجاب سگ‌ماهی پنجاب سگ‌ماهی پنجاب
سگ‌ماهی پنجاب
سگ‌ماهی پنجاب

نمای سر سگ‌ماهی پنجاب

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار


گونه Triplophysa farwelli : سگ‌ماهی فارول

گونه Ponticola kessleri : گاوماهی سرگنده کسلر
گونه Paracobitis rhadinaea: لوچ تاجدار سیستان