تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
سگ‌ماهی باریک
( Triplophysa tenuis )
 
سگ‌ماهی باریک


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه سگ‌ماهی باریک

وجود این گونه در ایران قطعی نیست.

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Triplophysa tenuis (Day, 1877) j

:: نام فارسی و محلی ایران: سگ‌ماهی باریک، لوچ باریک
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En:stone loaches)
Genus: Triplophysa
Species: Triplophysa tenuis (گونه: سگ‌ماهی باریک)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Thin stone loach
• سایر زبان‌ها: چک » Mřenice tenká
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Triplophysa : از واژه triplos (یونانی)= سه‌باره + physa (یونانی)= لوله

■ کشورهای محل زندگی سگ‌ماهی باریک

:: بومی در ایران (نیازمند بررسی) و نیز:
افغانستان، چین

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش سگ‌ماهی باریک

:: در ایران: سیستان (نیازمند بررسی)، دلتای رود هیرمند.
• سایر نقاط جهان: هلمند افغانستان، رود تاریم و گانسو در چین.

■ ویژگی‌های زیستگاه سگ‌ماهی باریک

ساکن آب شیرین. بستر و دور از بستر
ساکن آب‌های نیمه‌گرمسیری
در آب‌های حاشیه‌ای چشمه‌ها، دریاچه‌ها و آبگیرها، روی بسترهای شنی و گلی زندگی می‌کند.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سگ‌ماهی باریک

• شکل بدن: -
• اندازه: حداکثر طول کل 12 سانتیمتر
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک:-
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولید مثل سگ‌ماهی باریک

-

■ صید سگ‌ماهی باریک

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سگ‌ماهی باریک

ارزش اندک تجاری دارد.

⧠ وضعیت ذخایر سگ‌ماهی باریک

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است.

■ بهداشت و بیماری‌های سگ‌ماهی باریک
-

تصاویر و فیلم‌ از سگ‌ماهی باریک:

سگ‌ماهی باریک سگ‌ماهی باریک سگ‌ماهی باریک
سگ‌ماهی باریک

سگ‌ماهی باریک
پراکنش سگ‌ماهی باریک در ایران
سگ‌ماهی باریک سگ‌ماهی باریک سگ‌ماهی باریک
سگ‌ماهی باریک
سگ‌ماهی باریک

سگ‌ماهی باریک

سگ‌ماهی باریک سگ‌ماهی باریک سگ‌ماهی باریک
سگ‌ماهی باریک
سگ‌ماهی باریک

سه نما از سگ‌ماهی باریک

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار


گونه Triplophysa farwelli : سگ‌ماهی فارول

گونه Ponticola kessleri : گاوماهی سرگنده کسلر
گونه Paracobitis rhadinaea: لوچ تاجدار سیستان