تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
  آب‌های داخلی ایران
سیاه‌کولی ایرانی
( Vimba persa )
 
سیاه‌کولی ایرانی

:: ماهیان آب‌های داخلی ایران خانواده قنات‌ماهیان (کپورهای سرمخروطی) گونه سیاه‌کولی ایرانی

◄ این ماهی در گذشته زیرگونه سیاه‌کولی، با نام Vimba vimba persa بود که در سال 2009 مستقل گردید. برخی پژوهشگران معتقدند گونه سیاه‌کولی (Vimba vimba)، در حوضه آبریز خزر وجود نداشته و تنها گونهء سیاه‌کولی ایرانی (Vimba persa) موجود است.

◄ این گونه قبلا در خانواده کپورماهیان (Cyprinidae) بوده ولی در رده‌بندی‌های جدید، در خانوادهء قنات‌ماهیان (Leuciscidae) قرار گرفته است.

»» سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Vimba persa (Pallas, 1814)j
:: نام فارسی و محلی ایران: سیاه‌کولی ایرانی، کولی، سیاه‌کولی خزری
• اسامی محلی » پشت‌سیاه

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Cypriniformes (راسته: کپورماهی‌سانان)
Family: Leuciscidae (خانواده: قنات‌ماهیان یا کپورهای سرمخروطی) (En: Minnows)
◄ در منابع قدیمی‌تر، در خانوادهء Cyprinidae (کپورماهیان) و زیرخانواده Leuciscinae بوده است.
Subfamily: Leuciscinae
Genus: Vimba (جنس: سیاه‌کولی‌ها)
Species: Vimba persa (گونه: ماهی سیاه‌کولی ایرانی)

:: نام انگلیسی: Persian vimba و نیز Caspian vimba
• سایر زبان‌ها: -
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Cyprinus persa
:: ریشه لغوی: -

■ کشورهای محل زندگی سیاه‌کولی ایرانی

:: گزارش‌شده از آب‌های در ایران و نیز کشورهای:
ترکمنستان، آذربایجان و...

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده سیاه‌کولی ایرانی

:: در ایران حوضهء آبریز خزر، سفیدرود، گرگان، قره‌سو، تجن، بابلرود، هراز، سردآب‌رود، رود ولی‌آباد تنکابن، پل‌رود، رود حویق، تالاب انزلی و سواحل جنوبی خزر.
:: در جهان ساکن اکوسیستم‌هایی نظیر: دریای خزر و تعدادی از رودهای منتهی به آن.

■ ویژگی‌های زیستگاه سیاه‌کولی ایرانی

ساکن آب‌های شیرین و لب‌شور و بنتوپلاژیک است.
ساکن مناطق نیمه‌گرمسیری

مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سیاه‌کولی ایرانی

• شکل بدن: باله پشتی دارای 2-3 شعاع سخت و 7-9 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 3 شعاع سخت و 16-19 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 14-17 شعاع نرم | باله شکمی دارای 8-9 شعاع نرم | تعداد جارویی‌های آبششی (Gill Rakers) برابر 15-20 عدد | خط جانبی متشکل از 47-55 فلس | تعداد مجموع مهره‌ها 41-33 عدد. | پوزه کشیده روی آرواره پایینی و در نمونه‌های بزرگ کاملا بیرون‌زده. | کیل شکمی بدون فلس
• اندازه: -
• طول عمر:-
• غذا: سیاه‌کولی ایرانی‌ها بیشتر از نرم‌تنان کوچک و لارو حشرات نظیر شیرونومیده و نیز خرچنگ های پهن کوچک تغذیه می‌کنند.
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
سایر توضیحات: قابل تکثیر مصنوعی

■ تولید مثل سیاه‌کولی ایرانی

-

■ صید سیاه‌کولی ایرانی

صید تجاری و تفریحی دارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سیاه‌کولی ایرانی

ماهی با ارزش تجاری است.

وضعیت ذخایر سیاه‌کولی ایرانی

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است، اما برای آن وضعیت "کمترین نگرانی" (LC) پیشنهاد شده است.

■ بهداشت و بیماری‌های ماهی سیاه‌کولی ایرانی
-

○ تصاویر و فیلماز ماهی سیاه‌کولی ایرانی:

سیاه‌کولی ایرانی سیاه‌کولی ایرانی
سیاه‌کولی ایرانی پراکنش سیاه‌کولی ایرانی
فیلم‌هایی از ماهی سیاه‌کولی ایرانی
 
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Leuciscidae: قنات‌ماهیان در آب‌های داخلی ایران
خانواده Leuciscidae: قنات‌ماهیان در دریای خزر


گونه Vimba vimba : ماهی سیاه‌کولی

گونه Capoeta capoeta : سیاه‌ماهی