تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده خروسک‌ماهیان
(Triglidae)
 


 

■ مشخصات کلی خانواده خروسک‌ماهیان (Triglidae):

»» خانواده خروسک‌ماهیان، جزو راسته عقرب‌ماهی‌سانان (Scorpaeniformes) است.

ریشه لغوی: یونانی > Trigla, Trigles= کفال قرمز

نام انگلیسی: Searobins و نیز Gurnards.

نام فارسی: خروسک‌ماهیان.

Triglidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده خروسک‌ماهیان:

 • مرکز پراکنش در تمامی آبهای گرمسیری و معتدل جهان.
 • 9 جنس و 125 گونه در جهان دارد.
 • سر استخوانی و شبیه کلاه کاسکت.
 • سر و گونه کاملا لخت است.
 • پوزه دارای فرو رفتگی هلالی شکل یا شاخه‌دار است.
 • دهان میانی می‌باشد.
 • باله سینه ای داری 2 تا 3 شعاع جدا است که برای جستجوی غذا بزرگتر شده است.
 • باله های پشتی جدا از هم. باله پشتی اول دارای 8 تا 11 خار است و بخش نرم 11 تا 18 شعاع نرم دارد.
 • خط جانبی غالبا دارای برآمدگی (Keel) برجسته می‌باشد.
 • کفزی است.
 • تولید صدا می‌کند.
 • طول آن به یک متر می‌تواند برسد.
 • در مناطق ساحلی و عمیق دریا زندگی می‌کند.
 • از مواد غذایی موجود در گلهای بستر تغذیه می‌نماید.
 • صید آن توسط ترال کفروب امکان‌پذیر است.

 

 

 

■ پراکنش در ایران:

• جنس‌ها: دو جنس از خانواده خروسک‌ماهیان در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان ایران گزارش شده است:

 • 1. Lepidotrigla
 • 2. Pterygotrigla

 

• گونه‌های خروسک‌ماهیان ایران: چهار گونه از جنس فوق از خانواده خروسک‌ماهیان در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان ایران گزارش شده است که به شرح جدول زیر است (با کلیک روی نام گونه، اطلاعات بیشتر بگیرید)↓

1.Lepidotrigla bispinosa
خروسک شاخ گاوی
2. Lepidotrigla faurei
خروسک سینه فلس‌دار
3. Lepidotrigla spiloptera
خروسک باله‌خالدار
4. Pterygotrigla arabica
خروسک منقوط
   

 

 
تصاویر زیر، بعضی از گونه‌های خانواده Triglidae را در آب‌های نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد:

Bellator brachychir >> خروسک ماهی Chelidonichthys ischyrus Prionotus albirostris >> خروسک ماهی
Bellator brachychir >> خروسک ماهی
دم کوتاه
Chelidonichthys ischyrus

Prionotus albirostris >> خروسک ماهی
پوزه سفید

Pterygotrigla leptacanthus >> خروسک ماهی Trigla lyra >> خروسک نی زن Trigloporus lastoviza >> خروسک ماهی
Pterygotrigla leptacanthus >> خروسک ماهی
باله سیاه
Trigla lyra >> خروسک نی زن Trigloporus lastoviza >> خروسک ماهی
نواردار