تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
ماهی خروسک شاخ گاوی
( Lepidotrigla bispinosa )
 
خروسک شاخ گاوی


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده خروسک‌ماهیان گونه خروسک شاخ گاوی

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Lepidotrigla bispinosa Steindachner, 1898
:: نام فارسی و محلی ایران: خروسک شاخ گاوی
• اسامی محلی » سیستان و بلوچستان: خروسو

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Scorpaeniformes (راسته: عقرب‌ماهی‌سانان)
Suborder: Platycephaloidei
Family: Triglidae (خانواده: خروسک‌ماهیان) (En: Searobins)
Subfamily: Triglinae
Genus: Lepidotrigla
Species: Lepidotrigla bispinosa (گونه: خروسک شاخ‌گاوی)

:: نام انگلیسی: Bullhorn gurnard
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: فریاله
:: برخی از اسامی علمی مترادفِ قدیمی، یا غیرمعتبر: Lepidotrigal bispinosa
:: ریشه لغوی: Lepidotrigla از واژه lepis, lepidos (یونانی)= فلس + trigla, es (یونانی): ماهی مولِت قرمز

■ کشورهای محل زندگی ماهی خروسک شاخ گاوی
• گزارش‌شده از آب‌های ایران و نیز:
بحرین، هندوستان، فلسطین، کویت، عمان، پاکستان، قطر، عربستان و امارات

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده ماهی خروسک شاخ گاوی
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان، و نیز:
دریای عرب، خلیج عقبه، اقیانوس هند و دریای سرخ

■ ویژگی‌های زیستگاه ماهی خروسک شاخ گاوی
دریازی، مجاور بستر.
در عمق 9 تا 115 متری دیده می‌شود.
ساکن مناطق نیمه‌گرمسیری.
روی بسترهای شنی و گلی فلات قاره مشاهده می‌شود.
مختصات جغرافیایی: -

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک ماهی خروسک شاخ گاوی

• شکل بدن: -
• اندازه: حداکثر طول کل 16 سانتیمتر
• طول عمر:
• غذا: از سخت پوستان و نرمتنان تغذیه می‌کند
• ژنتیک: -
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل ماهی خروسک شاخ گاوی

-

■ صید ماهی خروسک شاخ گاوی

به عنوان صید جانبی در تور ترال کف صید می‌گردد.

■ ارزش‌های اقتصادی ماهی خروسک شاخ گاوی

با وجود گوشت نرم و لذیذ، اهمیت کمی از نظر صیادی دارد.

⧠ وضعیت ذخایر ماهی خروسک شاخ گاوی

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، وضعیت ارزیابی نشده دارد

■ بهداشت و بیماری‌های ماهی خروسک شاخ گاوی

-

○ تصاویر و فیلم از ماهی خروسک شاخ گاوی:

خروسک شاخ گاوی خروسک شاخ گاوی خروسک شاخ گاوی
ماهی خروسک شاخ گاوی
(عکس: جهانبخش)
ماهی خروسک شاخ گاوی پراکنش ماهی خروسک شاخ گاوی
خروسک شاخ گاوی خروسک شاخ گاوی  
ترسیمی از ماهی خروسک شاخ گاوی احشاء ماهی خروسک شاخ گاوی  
فیلم‌هایی از ماهی خروسک شاخ گاوی
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Triglidae: خانواده خروسک‌ماهیان

گونه Lepidotrigla spiloptera : خروسک باله‌خالدار
گونه Lepidotrigala faurei : خروسک سینه فلس‌دار

گونه Pterygotrigla arabica : ماهی خروسک منقوط