تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
ماهی خروسک منقوط
( Pterygotrigla arabica )
 
ماهی خروسک منقوط


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده خروسک‌ماهیان گونه ماهی خروسک منقوط

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Pterygotrigla arabica (Boulenger, 1888)j
:: نام فارسی و محلی ایران: ماهی خروسک منقوط، ماهی پِنچا
• اسامی محلی »

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Scorpaeniformes (راسته: عقرب‌ماهی‌سانان)
Suborder: Platycephaloidei
Family: Triglidae (خانواده: خروسک‌ماهیان) (En: Searobins)
Subfamily: Pterygotriglinae
Genus: Pterygotrigla
Species: Pterygotrigla arabica (گونه: خروسک منقوط)

:: نام انگلیسی: Spotted gurnard و نیز: Pencha
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از اسامی علمی مترادفِ قدیمی، یا غیرمعتبر: Trigla arabica
:: ریشه لغوی: Pterygotrigla از واژه pterigion, pteryx (یونانی)= بال، باله + trigla, es (یونانی): ماهی مولِت قرمز

■ کشورهای محل زندگی ماهی خروسک منقوط
• فهرست‌شده در اسامی ماهیان آب‌های ایران (عوفی، 1394) و نیز:
پاکستان، هند، عمان، جیبوتی، یمن، سومالی

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده ماهی خروسک منقوط
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان، و نیز:
خلیج بنگال

■ ویژگی‌های زیستگاه ماهی خروسک منقوط
دریازی، نزدیک بستر.
در عمق 26 تا 210 متری مشاهده شده است.
ساکن آب‌های گرمسیری
مختصات جغرافیایی: -

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک ماهی خروسک منقوط

• شکل بدن: -
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 19.8 سانتیمتر است.
• طول عمر:
• غذا: از سخت پوستان و نرمتنان
• ژنتیک: -
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل ماهی خروسک منقوط

-

■ صید ماهی خروسک منقوط:

-

■ ارزش‌های اقتصادی ماهی خروسک منقوط

-

وضعیت ذخایر ماهی خروسک منقوط

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، وضعیت "کمترین نگرانی" (LC) دارد.

■ بهداشت و بیماری‌های ماهی خروسک منقوط

-

○ تصاویر و فیلم از ماهی خروسک منقوط:

ماهی خروسک منقوط ماهی خروسک منقوط ماهی خروسک منقوط
ماهی خروسک منقوط
ماهی خروسک منقوط پراکنش ماهی خروسک منقوط
ماهی خروسک منقوط ماهی خروسک منقوط ماهی خروسک منقوط
ترسیمی از ماهی خروسک منقوط ماهی خروسک منقوط، نمای نزدیک سر ماهی خروسک منقوط، نمای پشتی
فیلم‌هایی از ماهی خروسک منقوط
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Triglidae: خانواده خروسک‌ماهیان

گونه Lepidotrigla spiloptera : خروسک باله‌خالدار
گونه Lepidotrigala bispinosa : خروسک شاخ گاوی

گونه Lepidotrigala faurei : خروسک سینه فلس‌دار