تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
سگ‌ماهی الوند
( Oxynoemacheilus hanae )
 
سگ‌ماهی الوند


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه سگ‌ماهی الوند

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Oxynoemacheilus hanae Freyhof & Abdullah, 2017j

:: نام فارسی و محلی ایران: سگ‌ماهی الوند، ماهی لوچ الوند، لوچ حنا
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En:stone loaches)
Genus: Oxynoemacheilus
Species: Oxynoemacheilus hanae (گونه: سگ‌ماهی الوند)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Alvand loach, Hana loach
• سایر زبان‌ها: -
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Hanae> به نام حنا آ. رضا، فعال و متخصص طبیعت در سلیمانیه عراق که با تیم گزارش دهنده همکاری نموده است.

■ کشورهای محل زندگی سگ‌ماهی الوند

:: بومی در ایران
عراق، احتمالا در ترکیه.

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش سگ‌ماهی الوند

:: در ایران. حوضه آبریز دجله.
اولین بار از عراق، منطقه کردنشین تبرزینا

■ ویژگی‌های زیستگاه سگ‌ماهی الوند

ساکن آب شیرین. نزدیک بستر
در نواحی نیمه‌گرمسیری زندگی می‌کند.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سگ‌ماهی الوند

• شکل بدن: باله پشتی دارای 8 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 5 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 10-11 شعاع نرم | باله شکمی دارای 8 شعاع نرم | خط جانبی کامل | کل بدن پوشیده از فلس | دندان‌ها باریک و کند | دارای شیار زیرچشمی در نرها | باله دمی عمیقا حاشیه‌دار | لب بالا کمی شکافدار یا بدون شکاف | در میانهء پهلوها دارای یک سری نقاط مدور قهوه‌ای تیره یا لکه است. |
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 6.1 سانتیمتر
• طول عمر: -
• غذا:
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولید مثل سگ‌ماهی الوند

-

■ صید سگ‌ماهی الوند

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سگ‌ماهی الوند

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر سگ‌ماهی الوند

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "ارزیابی نشده" است.

■ بهداشت و بیماری‌های سگ‌ماهی الوند
-

تصاویر و فیلم‌ از سگ‌ماهی الوند:

سگ‌ماهی الوند سگ‌ماهی الوند سگ‌ماهی الوند
سگ‌ماهی الوند سگ‌ماهی الوند پراکنش سگ‌ماهی الوند در ایران
سگ‌ماهی الوند سگ‌ماهی الوند سگ‌ماهی الوند
سگ‌ماهی الوند سگ‌ماهی الوند سگ‌ماهی الوند
سگ‌ماهی الوند سگ‌ماهی الوند سگ‌ماهی الوند
نمای پشتی سگ‌ماهی الوند لب و دهان سگ‌ماهی الوند رود زلم کردستان، عراق
زیستگاه سگ‌ماهی الوند

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار

گونه Oxynoemacheilus freyhofi : سگ‌ماهی فریهوف
گونه Oxynoemacheilus longipinnis : سگ‌ماهی باله‌بلند
گونه Oxynoemacheilus kurdistanicus : سگ‌ماهی کردستان

گونه Paraschistura abdolii : سگ‌ماهی عبدلی