تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
گاوماهی میگویی نه‌خط
(Cryptocentrus cryptocentrus)
 
گاوماهی میگویی نه‌خط


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده گاوماهیان گونه گاوماهی میگویی نه‌خط

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Cryptocentrus cryptocentrus (Valenciennes, 1837)0
:: نام فارسی و محلی ایران: گاوماهی میگویی نه‌خط، گوبی میگویی نه‌خط
-

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Clade: Percomorpha (کلاد: سوف‌ریخت‌تباران)
Order: Gobiiformes (راسته: گاوماهی‌سانان)
Suborder: Gobioidei (زیرراسته گاو‌ماهی‌واران)
Family: Gobiidae (خانواده: گاوماهیان) (En: Gobies)
Subfamily: Gobiinae (زیرخانواده: گاوماهیان اصلی)
Genus: Cryptocentrus
Species: Cryptocentrus cryptocentrus (گونه: گاوماهی میگویی نه‌خط)

:: نام انگلیسی: Ninebar prawn-goby و نیز: Eightbar goby, Luther's prawn-goby
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از نام‌های مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Gobius cryptocentrus, Cryptocentrus meleagris, Cryptocentrus fasciatus, Cryptocentrus octofasciatus, Cryptocentrus lutheri
:: ریشه لغوی: Cryptocentrus از واژه‌های kryptos (یونانی) = پنهان + kentron (یونانی)= نیش

■ کشورهای محل زندگی گاوماهی میگویی نه‌خط
• فهرست‌شده در اسامی ماهیان آب‌های ایران (عوفی، 1394) [ هیچ گزارشی از کشورهای دیگر حاشیه خلیج فارس و دریای عمان و نیز هند و پاکستان مشاهده نشد] و نیز:
مصر، اریتره، موریس، آفریقای جنوبی، تانزانیا

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده گاوماهی میگویی نه‌خط
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان و نیز:
دریای عرب، اقیانوس هند، دریای سرخ

■ ویژگی‌های زیستگاه گاوماهی میگویی نه‌خط
دریازی و در مجاورت صخره‌های مرجانی
ساکن نواحی گرمسیری
در آب‌های کم‌عمق با بستر شنی و مجاور و داخل علف‌های دریایی دیده می‌شوند.
مختصات جغرافیایی:-

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک گاوماهی میگویی نه‌خط

• شکل بدن: باله پشتی مجموعا دارای 7 شعاع سخت و 10 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 1 شعاع سخت و 9 شعاع نرم | سر دارای نقاط آبی متعدد
• اندازه: حداکثر طول کل 13 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل گاوماهی میگویی نه‌خط

-

■ صید گاوماهی میگویی نه‌خط

-

■ ارزش‌های اقتصادی گاوماهی میگویی نه‌خط

فاقد ارزش صید تجاری.

⧠ وضعیت ذخایر گاوماهی میگویی نه‌خط

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "ارزیابی نشده" است.

■ بهداشت و بیماری‌های گاوماهی میگویی نه‌خط

-

○ تصاویر و ویدئوهایی از گاوماهی میگویی نه‌خط:

گاوماهی میگویی نه‌خط گاوماهی میگویی نه‌خط گاوماهی میگویی نه‌خط
گاوماهی میگویی نه‌خط گاوماهی میگویی نه‌خط پراکنش گاوماهی میگویی نه‌خط
گاوماهی میگویی نه‌خط گاوماهی میگویی نه‌خط گاوماهی میگویی نه‌خط
گاوماهی میگویی نه‌خط گاوماهی میگویی نه‌خط، عربستان گاوماهی میگویی نه‌خط، نیو کالدونیا
فیلم‌هایی از گاوماهی میگویی نه‌خط
 
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Gobiidae , گاوماهیان خلیج فارس و دریای عمان
خانواده Gobiidae : گاوماهیان آب‌های داخلی ایران

گونه Cryptocentrus fasciatus : گاوماهی میگویی سیاه
گونه Cryptocentrus lutheri : گاوماهی میگویی لوتر

گونه Acentrogobius dayi : گاوماهی دی