تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
 
  آب‌های داخلی ایران
سیاه‌ماهی دجله
( Capoeta umbla )
 
سیاه‌ماهی دجله

:: ماهیان آب‌های داخلی ایران خانواده کپورماهیان گونه سیاه‌ماهی دجله

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Capoeta umbla (Heckel, 1843) j
:: نام فارسی و محلی ایران: سیاه‌ماهی دجله، سیاه‌ماهی تیگریس، سیاه‌ماهی
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Cypriniformes (راسته: کپورماهی‌سانان)
Family: Cyprinidae (خانواده: کپورماهیان) (En: Minnows or carps)
Subfamily: Cyprininae
Genus: Capoeta (جنس: سیاه‌ماهی)
Species: Capoeta umbla (گونه: سیاه‌ماهی دجله)

:: نام انگلیسی: Tigris scraper
• سایر زبان‌ها: ترکی » Siraz balığı
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Scaphiodon umbla, Capoeta capoeta umbla
:: ریشه لغوی: Capoeta: از واژه kapwaeti، نام محلی ماهی در آذربایجان و گرجستان /

■ کشورهای محل زندگی سیاه‌ماهی دجله

• گزارش‌شده در ایران و نیز:
ترکیه، عراق و سوریه

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده سیاه‌ماهی دجله

• بومی ایران، حوضهء آبریز دجله در رودخانه زاب کوچک، سیروان و لیله
• سایر نقاط: حوضهء آبریز دجله و فرات

■ ویژگی‌های زیستگاه سیاه‌ماهی دجله
ساکن دریاچه‌ها و رودهای آب شیرین، بستر و دور از بستر.
انواع گوناگونی از آب‌ها، از سرچشمه‌های کوچک تا رودهای بزرگ پایین‌دست، تالاب‌ها، دریاچه‌ها و مخازن می‌تواند محل زندگی این گونه باشد.
ساکن آب‌های نیمه‌گرمسیری.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سیاه‌ماهی دجله

• شکل بدن: باله پشتی دارای 4-6 شعاع سخت و 8-10 شعاع نرم منشعب | باله دمی دارای 3 شعاع سخت و 5 شعاع نرم منشعب | باله سینه‌ای دارای 18-20 شعاع | باله شکمی دارای 9-10 شعاع | تعداد جارویی‌های آبششی (Gill Rakers) برابر 17-20 عدد | خط جانبی دارای 86-104 فلس | تعداد مهره‌ها مجموعا 46-50 عدد | بدن دوکی‌شکل، بسیار کشیده و کمی فشرده | آخرین شعاع غیرمنشعب باله پشتی تا حدی استخوانی و بخشی از آن دندانه‌دار است. | فلس‌ها بسیار ریز | بالای خط جانبی 18-25 ردیف، پایین خط جانبی 10-15 ردیف و دور ساقهء دمی 31-39 عدد فلس دارد.
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 40 سانتیمتر
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: تعداد کروموزوم‌ها برابر 2n=150 ، احتمالا هگزاپلوئید.
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل سیاه‌ماهی دجله

در فصل تولیدمثل، نرها برجستگی‌های واضح جنسی در طرفین پوزه، بین چشم‌ها تا زیر حفرهء بویایی، پشت، روی بدن و بالهء مخرجی دارند.
در اندازهء حدود 20.9 سانتیمتری بالغ است.
تخمریزی در ترکیه، بین ماه‌های مه تا جولای.
هماوری مطلق حداکثر 35859 عدد تخم.

■ صید سیاه‌ماهی دجله

با قلاب و نیز تور گوشگیر و پره صید می‌شود.

■ ارزش‌های اقتصادی سیاه‌ماهی دجله

صید تجاری و ورزشی دارد.
در ترکیه پروژه‌هایی برای تکثیر و پرورش آن انجام شده است.

وضعیت ذخایر سیاه‌ماهی دجله

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "کمترین نگرانی" (LC) است.
زیستگاه‌های این گونه در ایران مثل رود گاران مرتبط با رودخانه سیروان، دستخوش دستکاری و آسیب‌های زیادی شده است.

■ بهداشت و بیماری‌های سیاه‌ماهی دجله

-

تصاویر و فیلم‌ از سیاه‌ماهی دجله:

سیاه‌ماهی دجله سیاه‌ماهی دجله سیاه‌ماهی دجله
سیاه‌ماهی دجله، لیله‌رود
عکس: جولاده رودبار و همکاران
سیاه‌ماهی دجله، رود گاران، سیروان
عکس: اسماعیلی و همکاران
پراکنش سیاه‌ماهی دجله
نقشه: جولاده رودبار و همکاران
سیاه‌ماهی دجله سیاه‌ماهی دجله سیاه‌ماهی دجله
سیاه‌ماهی دجله، ترکیه
صید سیاه‌ماهی دجله، ترکیه
سیاه‌ماهی دجله، ترکیه
سیاه‌ماهی دجله سیاه‌ماهی دجله سیاه‌ماهی دجله
سیاه‌ماهی دجله
سیاه‌ماهی دجله
سیاه‌ماهی دجله
سیاه‌ماهی دجله سیاه‌ماهی دجله سیاه‌ماهی دجله
سر سیاه‌ماهی دجله، رود گاران، سیروان
عکس: اسماعیلی و همکاران
رود گاران، زیستگاه سیاه‌ماهی دجله
عکس: اسماعیلی و همکاران
پرورش سیاه‌ماهی دجله، ترکیه
فیلم‌هایی از سیاه‌ماهی دجله
 
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Cyprinidae: کپورماهیان در آب‌های داخلی ایران
خانواده Cyprinidae: کپورماهیان در دریای خزر

گونه Capoeta coadi : سیاه‌ماهی کُد
گونه Capoeta pyragyi : سیاه‌ماهی فراغی
گونه Capoeta mandica : سیاه‌ماهی مند

گونه Turcinoemacheilus saadii : ماهی لوچ کوتوله سعدی