تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
  آب‌های داخلی ایران
ماهی کپور پوزه‌دار اسماعیلی
( Chondrostoma esmaeilii )
 
ماهی کپور پوزه‌دار اسماعیلی

:: ماهیان آب‌های داخلی ایران خانواده قنات‌ماهیان ← گونه ماهی کپور پوزه‌دار اسماعیلی

در رده‌بندی‌های قدیمی، در خانوادهء Cyprinidae قرار داشته است.


■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Chondrostoma esmaeilii Eagderi, Jouladeh-Roudbar, Birecikligil, Çiçek & Coad, 2017j
:: نام فارسی و محلی ایران: ماهی کپور پوزه‌دار اسماعیلی
• اسامی محلی »
-

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Cypriniformes (راسته: کپورماهی‌سانان)
Family: Leuciscidae (خانواده: قنات‌ماهیان) (En: Minnows)
◄ در منابع جدید از خانواده کپورماهیان، به خانوادهء Leuciscidae و زیرخانواده Leuciscinae منتقل شده است.
Subfamily: Leuciscinae
Genus: Chondrostoma (جنس: حبه‌دهان‌ها)
Species: Chondrostoma esmaeilii (گونه: ماهی کپور پوزه‌دار اسماعیلی)

:: نام انگلیسی: Esmaeili nase
• سایر زبان‌ها: -
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Chondrostoma cyri orientalis
:: ریشه لغوی: Chondrostoma: از واژه chondros (لاتین)= غضروف + stoma (یونانی) دهان. اشاره به حالت لایهء برجسته روی لب پایینی / esmaeilii: از نام دکتر حمیدرضا اسماعیلی، ماهی‌شناسی ایرانی

■ کشورهای محل زندگی ماهی کپور پوزه‌دار اسماعیلی

• بومی فقط در ایران

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده ماهی کپور پوزه‌دار اسماعیلی

• بومی انحصاری در ایران، حوضهء آبریز دجله، فقط در سراب روانسر مشاهده شده است.

■ ویژگی‌های زیستگاه ماهی کپور پوزه‌دار اسماعیلی
ساکن آب شیرین. بستر و دور از بستر.
ساکن آب‌های نیمه‌گرمسیری.
تنها محل مشاهده این گونه، دارای جریان آرام تا متوسط بوده، و عرض 3-10 متر و تا 0.8 متر عمق داشته است.
بستر زیستگاه این گونه، گلی و در بعضی مناطق شنی با رویش زیاد گیاهی است.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک ماهی کپور پوزه‌دار اسماعیلی

• شکل بدن: باله پشتی دارای 4 شعاع سخت و 8-9 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 3 شعاع سخت و 10 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 15-17 شعاع نرم | باله شکمی دارای 9 شعاع نرم | تعداد جارویی‌های آبششی (Gill Rakers) برابر 15-17 عدد. | خط جانبی دارای 51-58 عدد فلس | بالای خط جانبی 8-9 ردیف و پایین آن 5-6 ردیف، و دور ساقهء دمی 14-16 عدد فلس وجود دارد. | تعداد مهره‌ها 43 عدد | فاقد تیغهء شاخی در آرواره پایینی | دهان کمانی | باله دمی دوشاخه | رنگ بدن در ناحیه پشت زیتونی-قهوه‌ای با تلالو خاکستری، پهلوها و شکم سفیدنقره‌ای. باله‌های پشتی، سینه‌ای، شکمی و مخرجی نارنجی با لبهء خلفی شفاف. باله دمی نارنجی پررنگ با لبهء خلفی سیاه، و در بعضی نمونه‌ها باله پشتی دارای لبهء سیاه. | پوزه گرد | دهان نیمه‌انتهایی
• اندازه: حداکثر طول استاندارد، 13.6 سانتمیتر است.
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: همراه با گونه‌های Oxynoemacheilus kiabii, Carassius auratus, Alburnoides idignensis و Gambusia holbrooki دیده شده‌اند.

■ تولیدمثل ماهی کپور پوزه‌دار اسماعیلی

-

■ صید ماهی کپور پوزه‌دار اسماعیلی

-

■ ارزش‌های اقتصادی ماهی کپور پوزه‌دار اسماعیلی

فاقد ارزش تجاری

⧠ وضعیت ذخایر ماهی کپور پوزه‌دار اسماعیلی

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "ارزیابی‌نشده" است، اما برای آن وضعیت آسیب‌پذیر (VU) پیشنهاد شده است. این گونه تنها در یک نقطهء محدود در مرکز شهر روانسر مشاهده شده و به میزان زیادی تحت فشار برداشت آب، آلودگی و خشکسالی قرار دارد.

■ بهداشت و بیماری‌های ماهی کپور پوزه‌دار اسماعیلی

-

تصاویر و فیلم‌ از کپور پوزه‌دار اسماعیلی:

ماهی کپور پوزه‌دار اسماعیلی ماهی کپور پوزه‌دار اسماعیلی ماهی کپور پوزه‌دار اسماعیلی
ماهی کپور پوزه‌دار اسماعیلی
عکس: جولاده رودبار و همکاران
ماهی کپور پوزه‌دار اسماعیلی
ایگدری و همکاران
پراکنش ماهی کپور پوزه‌دار اسماعیلی
ماهی کپور پوزه‌دار اسماعیلی ماهی کپور پوزه‌دار اسماعیلی ماهی کپور پوزه‌دار اسماعیلی
زیر سر ماهی کپور پوزه‌دار اسماعیلی
عکس: ایگدری و همکاران
ماهی کپور پوزه‌دار اسماعیلی
عکس: ایگدری و همکاران
سراب روانسر، زیستگاه کپور پوزه‌دار اسماعیلی
عکس: ایگدری و همکاران
فیلم‌هایی از ماهی کپور پوزه‌دار اسماعیلی
 
 
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓

خانواده Leuciscidae: قنات‌ماهیان در آب‌های داخلی ایران
خانواده Leuciscidae: قنات‌ماهیان در دریای خزر

گونه Chondrostoma orientale : کپور پوزه‌دار کر
گونه Chondrostoma regium : ماهی نازک
گونه Chondrostoma cyri : ماهی شکم سیاه ارس


گونه Alburnus chalcoides: شاه‌کولی