تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
سگ‌ماهی مخطط دجله
( Oxynoemacheilus frenatus )
 
سگ‌ماهی مخطط دجله


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه سگ‌ماهی مخطط دجله

◄ در مورد بودن و نبودن این ماهی در ایران، بین ماهی‌شناسان کشور، اختلاف نظر وجود دارد.

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Oxynoemacheilus frenatus (Heckel, 1843)j

:: نام فارسی و محلی ایران: سگ‌ماهی مخطط دجله، سگ‌ماهی، مارماهی
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En: stone loaches)
Genus: Oxynoemacheilus
Species: Oxynoemacheilus frenatus (گونه: سگ‌ماهی مخطط دجله)

-

:: نام انگلیسی: banded Tigris loach
• سایر زبان‌ها: ترکی » Çöpçü balığı
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Nemacheilus frenatus, Orthrias frenatus, Barbatula frenata, Cobitis frenata
:: ریشه لغوی: -

■ کشورهای محل زندگی سگ‌ماهی مخطط دجله

:: بومی در ایران و نیز:
ترکیه، عراق و احتمالا سوریه

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش سگ‌ماهی مخطط دجله

:: در ایران حوضهء آبریز دجله. بالادست کارون، بخش میانی و پایینی دز، کشکان و سیمره..
• سایر کشورها: حوضه آبریز دجله و فرات، از جمله رود قویق

■ ویژگی‌های زیستگاه سگ‌ماهی مخطط دجله

ساکن آب شیرین، نزدیک بستر.
ساکن آب‌های نیمه‌گرمسیری
قسمت‌های فوقانی و میانی رودخانه‌هایی که دارای بستر قلوه‌سنگی و سنگلاخی است.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سگ‌ماهی مخطط دجله

• شکل بدن: باله پشتی دارای 2-3 شعاع سخت و 7-8 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 2 شعاع سخت و 5 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 10-13 شعاع نرم | باله شکمی دارای 6 شعاع نرم | رنگ بدن متمایل به زرد و دارای خال‌های قهوه‌ای زیاد، یک نوار سیاه از یک چشم به چشم دیگر کشیده شده است. بخش انتهایی بدن و باله دمی دارای خال‌های قهوه‌ای زیادی است. | ارتفاع ساقه دمی 80-90 درصد طول ساقه دمی را تشکیل می‌دهد. | بدن پوشیده از فلس‌های بسیار ریز که به سختی دیده می‌شود. | بخش قدامی شعاع‌های باله سینه‌ای ضخیم است. | روده یک لوب خلفی دارد. |
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 7.5 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: بیمهرگان آبزی، بیشتر حشرات آبزی
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولیدمثل سگ‌ماهی مخطط دجله

در فصل بهار
نر و ماده تفاوت‌های ظاهری دارند از جمله روی بالهء سینه‌ای نرها، برجستگی‌های جنسی دیده می‌شود. همچنین سر آنها نیز پوشیده از برجستگی‌های ریز است.

■ صید سگ‌ماهی مخطط دجله

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سگ‌ماهی مخطط دجله

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد، چون غذای ماهیان بزرگتر است. پتانسیل نگهداری در آکواریوم دارد.

⧠ وضعیت ذخایر سگ‌ماهی مخطط دجله

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است، اما برای آن وضعیت کمترین نگرانی (LC) پیشنهاد شده است، چرا که به تعداد زیاد در گسترهء پهناوری با جمعیت‌های مستقل وجود دارد و تحت هیچ نوع خطر خاصی نیست.

■ بهداشت و بیماری‌های سگ‌ماهی مخطط دجله
-

تصاویر و فیلم‌ از سگ‌ماهی مخطط دجله:

سگ‌ماهی مخطط دجله سگ‌ماهی مخطط دجله سگ‌ماهی مخطط دجله
سگ‌ماهی مخطط دجله
ترسیمی از سگ‌ماهی مخطط دجله
نقشهء پراکنش سگ‌ماهی مخطط دجله

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار

گونه Oxynoemacheilus brandtii : سگ‌ماهی کورا
گونه Oxynoemacheilus freyhofi : سگ‌ماهی فریهوف

گونه Oxynoemacheilus persa : سگ‌ماهی پارسی
گونه Oxynoemacheilus longipinnis : سگ‌ماهی باله‌بلند

گونه Paraschistura abdolii : سگ‌ماهی عبدلی