تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
سگ‌ماهی باله‌بلند
( Oxynoemacheilus longipinnis )
 
سگ‌ماهی باله‌بلند


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه سگ‌ماهی باله‌بلند

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Oxynoemacheilus longipinnis (Coad & Nalbant, 2005)j

:: نام فارسی و محلی ایران: سگ‌ماهی باله‌بلند، ماهی باله‌بلند، لوچ ایلام (نام لوچ ایلام برای گونهء دیگری هم استفاده می‌شود)
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En:stone loaches)
Genus: Oxynoemacheilus
Species: Oxynoemacheilus longipinnis (گونه: سگ‌ماهی باله‌بلند)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Ilam loach
• سایر زبان‌ها: -
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Ilamnemacheilus longipinnis
:: ریشه لغوی:

■ کشورهای محل زندگی سگ‌ماهی باله‌بلند

:: احتمالا بومی فقط در ایران
احتمالا در عراق هم، در رودهای مرزی با ایران، وجود داشته باشد.

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش سگ‌ماهی باله‌بلند

:: در ایران. حوضه آبریز دجله، رود میمه، 17 کیلومتری غرب غرب دهلران، 21 کیلومتری مرز عراق. رود دوایرج و رود چنگوله و احتمالا رود کنگیر

■ ویژگی‌های زیستگاه سگ‌ماهی باله‌بلند

ساکن آب شیرین. نزدیک بستر.
ساکن آب‌های نیمه‌گرمسیری
در مختصات جغرافیایی 32°45' 30'' شمالی، 47° 05' 30'' شرقی نمونه‌برداری شده است.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سگ‌ماهی باله‌بلند

• شکل بدن: بدن مرتفع و از طرفین فشرده | شیار زیرچشمه در نرها | باله پشتی 8 شعاع نرم | باله مخرجی 4-5 شعاع نرم | باله سینه‌ای 9-10 شعاع نرم | باله شکمی 6-7 شعاع نرم | خط جانبی کامل | فاقد Pelvic auxillary | بخش دندانی نازک | شیار زیرچشمی نامحسوس | باله دمی دوشاخه | کپسول‌های کیسه شنا کوچک و بیضی ، متصل با یک مانوبریوم پهن | فاقد برآمدگی روی شیار زیرچشمی یا شعاع باله سینه‌ای در نرها
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 4.1 سانتیمتر.
• طول عمر: -
• غذا:
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: پیش از 2016، جنس Ilamnemacheilus بود، اما با مطالعات مولکولی در جنس Oxynemacheilus قرار گرفت.

تولیدمثل سگ‌ماهی باله‌بلند

-

■ صید سگ‌ماهی باله‌بلند

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سگ‌ماهی باله‌بلند

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر سگ‌ماهی باله‌بلند

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است، اما وضعیت کمترین نگرانی (LC) برای آن پیشنهاد می‌شود، چون جمعیت و گسترهء تقریبا زیادی دارد.

■ بهداشت و بیماری‌های سگ‌ماهی باله‌بلند
-

تصاویر و فیلم‌ از سگ‌ماهی باله‌بلند:

سگ‌ماهی باله‌بلند سگ‌ماهی باله‌بلند سگ‌ماهی باله‌بلند
سگ‌ماهی باله‌بلند
عکس: صیادزاده و همکاران
سگ‌ماهی باله‌بلند
عکس: صیادزاده و همکاران
نقشهء پراکنش سگ‌ماهی باله‌بلند
سگ‌ماهی باله‌بلند سگ‌ماهی باله‌بلند سگ‌ماهی باله‌بلند
سگ‌ماهی باله‌بلند، از سه نما
عکس: صیادزاده و همکاران
سگ‌ماهی باله‌بلند، نمایش شکمی سر
عکس: صیادزاده و همکاران
سگ‌ماهی باله‌بلند
عکس: صیادزاده و همکاران
سگ‌ماهی باله‌بلند سگ‌ماهی باله‌بلند سگ‌ماهی باله‌بلند
رودخانه میمه، زیستگاه سگ‌ماهی باله‌بلند
عکس: صیادزاده و همکاران
کیسهء شنای سگ‌ماهی باله‌بلند
صیادزاده و همکاران
سگ‌ماهی باله‌بلند، نمونه فیکسه شده
عکس: فریهوف و همکاران

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار


گونه Oxynoemacheilus freyhofi : سگ‌ماهی فریهوف
گونه Oxynoemacheilus kiabii : سگ‌ماهی کیابی

گونه Paraschistura abdolii : سگ‌ماهی عبدلی