تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
سگ‌ماهی کیابی
( Oxynoemacheilus kiabii )
 
سگ‌ماهی کیابی


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه سگ‌ماهی کیابی

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Oxynoemacheilus kiabii Golzarianpour, Abdoli & Freyhof, 2011j

:: نام فارسی و محلی ایران: سگ‌ماهی کیابی، ماهی لوچ کیابی
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En:stone loaches)
Genus: Oxynoemacheilus
Species: Oxynoemacheilus kiabii (گونه: سگ‌ماهی کیابی)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Kiabi loach
• سایر زبان‌ها: -
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر:-
:: ریشه لغوی: این ماهی به احترام دکتر بهرام حسن‌زاده کیابی، استاد و پژوهشگر مطرح آبزیان و محیط زیست، نامگذاری شده است.

■ کشورهای محل زندگی سگ‌ماهی کیابی

:: بومی فقط در ایران

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش سگ‌ماهی کیابی

:: فقط در ایران. اولین بار از چشمهء دهنو، سه کیلومتری غرب نهاوند در مسیر نهاوند به سراب گاماسیاه گزارش شده است. رودهای گاماسیاب و دینه‌ور، سراب روانسر.

■ ویژگی‌های زیستگاه سگ‌ماهی کیابی

ساکن آب شیرین. نزدیک بستر
در نواحی نیمه‌گرمسیری زندگی می‌کند.
در چشمه‌های تمیز و سریع دیده شده است.
مختصات جغرافیایی محل گزارش: 34° 10' شمالی، 48° 24' شرقی

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سگ‌ماهی کیابی

• شکل بدن: باله پشتی دارای 8 شعاع | باله مخرجی دارای 5 شعاع | باله سینه‌ای دارای 10 شعاع | باله شکمی دارای 8 شعاع | خط جانبی ناقص، تا زیر باله پشتی ادامه دارد. | ‌ها کوچک و تیز | باله دمی کمی حاشیه‌دار | سر دراز | باله سینه‌ای کوچک | روی پهلوها لکه‌های بزرگ و کشیدهء عمودی و واضح وجود دارد که پشت باله پشتی بیشتر مشخص هستند | دو روزن جانبی در هر طرف ناحیه کانال فوق گیجگاهی، بدون حفرهء مرکزی | بدون برجستگی زیرچشمی یا شیار زیرچشمی در نرها | رنگ کلی بدن نمونهء زنده قهوه‌ای و نمونه فیکسه شده خاکستری است. در پهلوها 10-19 خط بزرگ یا لکه قهوه‌ای تیره یا سیاه دارد
• اندازه: حداکثر طول کل 7.2 سانتیمتر و بیشترین وزن گزارش‌شده 4.11 گرم بوده است.
• طول عمر: -
• غذا:
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولیدمثل سگ‌ماهی کیابی

نرها باله سینه‌ای کمی بزرگتر دارند

■ صید سگ‌ماهی کیابی

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سگ‌ماهی کیابی

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر سگ‌ماهی کیابی

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است، اما برای آن وضعیت در معرض خطر (EN) پیشنهاد شده، این گونه در مکان‌های محدود و کمتر از 500 کیلومتر مربع وسعت وجود دارد و به میزان زیادی تحت تاثیر برداشت آب، آلودگی صنعتی و از بین رفتن زیستگاه قرار گرفته است. در زیستگاه این ماهی صید غیرقانونی با برق رایج است.

■ بهداشت و بیماری‌های سگ‌ماهی کیابی
-

تصاویر و فیلم‌ از سگ‌ماهی کیابی:

سگ‌ماهی کیابی سگ‌ماهی کیابی سگ‌ماهی کیابی
سگ‌ماهی کیابی
عکس: گلزاریان‌پور و همکاران
سگ‌ماهی کیابی
عکس: عباسی
نقشهء پراکنش سگ‌ماهی کیابی
نقشه: جولاده-رودبار و همکاران
سگ‌ماهی کیابی سگ‌ماهی کیابی سگ‌ماهی کیابی
سگ‌ماهی کیابی، از سه نما
عکس: گلزاریان‌پور و همکاران
سگ‌ماهی کیابی
عکس: عسکری
سگ‌ماهی کیابی
عکس: عسکری

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار

گونه Oxynoemacheilus tongiorgii : سگ‌ماهی هرمز
گونه Oxynoemacheilus kurdistanicus : سگ‌ماهی کردستان
گونه Oxynoemacheilus freyhofi : سگ‌ماهی فریهوف

گونه Oxynoemacheilus longipinnis : سگ‌ماهی باله‌بلند

گونه Paraschistura abdolii : سگ‌ماهی عبدلی