تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
سگ‌ماهی پروین
( Oxynoemacheilus parvinae )
 
سگ‌ماهی پروین


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه سگ‌ماهی پروین

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Oxynoemacheilus parvinae Sayyadzadeh, Eagderi & Esmaeili, 2016j

:: نام فارسی و محلی ایران: سگ‌ماهی پروین، ماهی لوچ پروین، رفتگرماهی جویباری پروینی
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En: stone loaches)
Genus: Oxynoemacheilus
Species: Oxynoemacheilus parvinae (گونه: سگ‌ماهی پروین)

-

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Parvin loach
• سایر زبان‌ها: چک » Mřenka eufratská
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: parvinae : از نام پروین اعتصامی، بانوی شاعر ایرانی.

■ کشورهای محل زندگی سگ‌ماهی پروین

:: بومی در ایران و نیز:
احتمالا در عراق

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش سگ‌ماهی پروین

:: در ایران حوضهء آبریز دجله: رود سیروان. اولین گزارش از لیله‌رود در روستای شروینه جوانرود، شاخه‌ای از رود سیروان از حوضهء آبریز دجله در استان کرمانشاه.

■ ویژگی‌های زیستگاه سگ‌ماهی پروین

ساکن آب شیرین. نزدیک بستر.
ساکن آب‌های نیمه‌گرمسیری.
مختصات جغرافیایی محل کشف: 34°49'37.9"شمالی و 46°21'30" شرقی.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سگ‌ماهی پروین

• شکل بدن: باله پشتی دارای 8-9 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 4-5 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 10-11 شعاع نرم | باله شکمی دارای 7-8 شعاع نرم | خط جانبی کامل | سطح بدن بجز ناحیه پیش‌پشتی بین سر و بالهء پشتی دارای فلس است. | ساختارهای دندانی باریک و نوک‌تیز | دارای شیار زیرچشمی در نرها | بدن کشیده | نقاط بزرگ و متوسط قهوه‌ای روی بدن بویژه ناحیه پیش باله پشتی | باله دمی لبه‌دار | کپسول استخوانی کیسه شنا مثلثی‌شکل با ناحیه خلفی توسعه‌یافته | بدن بلندتر و کم ارتفاع
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 6.4 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا:
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولیدمثل سگ‌ماهی پروین

-

■ صید سگ‌ماهی پروین

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سگ‌ماهی پروین

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر سگ‌ماهی پروین

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است، اما برای آن وضعیت کمترین نگرانی (LC) پیشنهاد شده است، چرا که به تعداد زیاد در گسترهء پهناوری با جمعیت‌های مستقل وجود دارد و تحت هیچ نوع خطر خاصی نیست.

■ بهداشت و بیماری‌های سگ‌ماهی پروین
-

تصاویر و فیلم‌ از سگ‌ماهی پروین:

سگ‌ماهی پروین سگ‌ماهی پروین سگ‌ماهی پروین
سگ‌ماهی پروین
عکس: جولاده رودبار و همکاران
سگ‌ماهی پروین، رود سفیدبرگ
عکس: صیادزاده و همکاران
نقشهء پراکنش سگ‌ماهی پروین
سگ‌ماهی پروین سگ‌ماهی پروین سگ‌ماهی پروین
سه نمای سگ‌ماهی پروین، لیله‌رود
عکس: صیادزاده و همکاران
سگ‌ماهی پروین، نمای جانبی، لیله‌رود
عکس: صیادزاده و همکاران
رادیوگرافی اسکلت سگ‌ماهی پروین
عکس: صیادزاده و همکاران ن
سگ‌ماهی پروین سگ‌ماهی پروین سگ‌ماهی پروین
سگ‌ماهی پروین، نمای پشتی، لیله‌رود
عکس: صیادزاده و همکاران
سگ‌ماهی پروین، نمای جانبی، سفیدبرگ
عکس: صیادزاده و همکاران
سگ‌ماهی پروین، دهان و سبیلک
عکس: صیادزاده و همکاران
سگ‌ماهی پروین سگ‌ماهی پروین سگ‌ماهی پروین
سگ‌ماهی پروین، رود سفیدبرگ
عکس: صیادزاده و همکاران
سگ‌ماهی پروین، کپسول کیسه شنا
عکس: صیادزاده و همکاران
زیستگاه سگ‌ماهی پروین، لیله‌رود بالا، سفیدبرگ پایین.
عکس: صیادزاده و همکاران

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار

گونه Oxynoemacheilus brandtii : سگ‌ماهی کورا
گونه Oxynoemacheilus freyhofi : سگ‌ماهی فریهوف

گونه Oxynoemacheilus persa : سگ‌ماهی پارسی
گونه Oxynoemacheilus longipinnis : سگ‌ماهی باله‌بلند

گونه Paraschistura abdolii : سگ‌ماهی عبدلی