تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
سگ‌ماهی نواری
(
Oxynoemacheilus tigris )
 
سگ‌ماهی نواری


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه سگ‌ماهی نواری

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Oxynoemacheilus tigris (Heckel, 1843)j

:: نام فارسی و محلی ایران: سگ‌ماهی نواری، ماهی لوچ نواری، سگ‌ماهی دجله، سگ‌ماهی حلب
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En: stone loaches)
Genus: Oxynoemacheilus
Species: Oxynoemacheilus tigris (گونه: سگ‌ماهی نواری)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Tigris loach و نیز Banded loach, tiger stone loach, Halap loach
• سایر زبان‌ها: ترکی» Çöpçü balığı
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر:Cobitis tigris, Barbatula tigris, Nemacheilus tigris, Noemacheilus tigris, Orthrias tigris, Paracobitis tigris
:: ریشه لغوی: tigris > نام رود دجله.

■ کشورهای محل زندگی سگ‌ماهی نواری

:: بومی در ایران (نیازمند بررسی) و نیز:
عراق، ترکیه، سوریه، لبنان، فلسطین. جمعیت سوریه احتمالا منقرض شده است.

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش سگ‌ماهی نواری

:: در ایران. حوضه رودخانه دجله و کارون (عبدلی، 1378).
در سایر کشورها، حوضهء آبریز رودهای دجله و فرات، رود قویق در سوریه و ترکیه. در بسیاری نقاط احتمالا نابود شده.

■ ویژگی‌های زیستگاه سگ‌ماهی نواری

ساکن آب شیرین، نزدیک یا دور از بستر.
در مناطق نیمه‌گرمسیری زندگی می‌کند.
در حدفاصل دمایی 16 تا 22 درجه سانتیگراد دیده شده است.
در رودخانه‌های با بستر قلوه‌سنگی و سنگلاخی دیده شده است..

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سگ‌ماهی نواری

• شکل بدن: باله پشتی دارای 3 شعاع سخت و 7 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 2 شعاع سخت و 5 شعاع نرم | باله شکمی دارای 17 شعاع نرم | رنگ بدن متمایل به زرد همراه با 15 یا بیشتر نوار عرضی باریک متمایل به سیاه که به سمت سطح شکمی کشیده می‌شود. بالهء پشتی دارای یک نوار سیاه و بالهء دمی دارای دو نوار سیاهرنگ
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 8.4 سانتیمتر، در ایران و رود بازُفت 6.2 سانتمیتر
• طول عمر: -
• غذا: بیمهرگان بستر رودخانه
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولیدمثل سگ‌ماهی نواری

در فصل بهار.

■ صید سگ‌ماهی نواری

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سگ‌ماهی نواری

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد: طعمهء ماهیان بزرگتر می‌شود، بعلاوه ارزش زیبایی‌شناسی داشته و می‌توان آن را در آکواریوم نگهداری نمود.

وضعیت ذخایر سگ‌ماهی نواری

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت در معرض انقراض (CR) است.

■ بهداشت و بیماری‌های سگ‌ماهی نواری
-

تصاویر و فیلم‌ از سگ‌ماهی نواری:

<
سگ‌ماهی نواری سگ‌ماهی نواری سگ‌ماهی نواری
سگ‌ماهی نواری
سگ‌ماهی نواری، ایران
عکس: جمالی
نقشهء پراکنش سگ‌ماهی نواری
نقشه: عبدلی
سگ‌ماهی نواری سگ‌ماهی نواری سگ‌ماهی نواری
سگ‌ماهی نواری
سگ‌ماهی نواری
سگ‌ماهی نواری
سگ‌ماهی نواری سگ‌ماهی نواری
سگ‌ماهی نواری
سگ‌ماهی نواری

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار

گونه Oxynoemacheilus karunensis : سگ‌ماهی کارون
گونه Oxynoemacheilus persa : سگ‌ماهی پارسی
گونه Oxynoemacheilus angorae : سگ‌ماهی آنگورا
گونه Oxynoemacheilus euphraticus : سگ‌ماهی فرات
گونه Oxynoemacheilus longipinnis : سگ‌ماهی باله‌بلند

گونه Sasanidus kermanshahensis : سگ‌ماهی کرمانشاه