تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
سگ‌ماهی زاگرس
( Oxynoemacheilus zagrosensis )
 
سگ‌ماهی زاگرس


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه سگ‌ماهی زاگرس

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Oxynoemacheilus zagrosensis Kamangar, Prokofiev, Ghaderi & Nalbant, 2014j

:: نام فارسی و محلی ایران: سگ‌ماهی زاگرس، ماهی لوچ زاگرس
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En: stone loaches)
Genus: Oxynoemacheilus
Species: Oxynoemacheilus zagrosensis (گونه: سگ‌ماهی زاگرس)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Zagros loach
• سایر زبان‌ها: استونی» Zagrose koontrulling
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی:zagrosensis از نام رشته‌کوه زاگرس.

■ کشورهای محل زندگی سگ‌ماهی زاگرس

:: بومی در ایران و نیز:
احتمالا عراق

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش سگ‌ماهی زاگرس

:: بومی احتمالا فقط در ایران: حوضه آبریز رود دجله. در رود چومان و زاب کوچک. رود شوئی بانه، رود دییم.
با توجه به مرزی بودن رودهای محل گزارش، احتمال حضور آن در عراق نیز وجود دارد.

■ ویژگی‌های زیستگاه سگ‌ماهی زاگرس

ساکن آب شیرین. نزدیک بستر.
ساکن آب‌های نیمه‌گرمسیری.
مختصات اولین محل گزارش، 35° 58' 01" شمالی و 45° 42' 43" شرقی

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سگ‌ماهی زاگرس

• شکل بدن: باله پشتی دارای 7-8 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 4-6 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 10-11 شعاع نرم | باله شکمی دارای 6-7 شعاع نرم | خط جانبی کامل | تمام بدن بجز ساقه دمی پوشیده از فلس | ساختارهای دندانی تقریبا توسعه‌یافته | دارای شیار زیرچشمی | دارای تاج چربی توسعه‌یافته | کپسول استخوانی کیسه شنا تقریبا کوچک و از کنار متمایل به بخش خلفی | بدن مرتفع و برجسته | الگوی رنگی بدن به شکل مشبک و از تلاقی نوارهای عرضی موجدار | باله دمی کم و بیش صاف |  تعداد مهره‌ها 32-34 عدد | بدن کشیده | روده کوچک با یک لوپ کوچک منفرد که به معده نمی‌رسد.
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 6.1 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا:
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولیدمثل سگ‌ماهی زاگرس

ظاهر جنس نر و ماده تفاوت‌هایی دارد. ماهی نر دارای برجستگی‌های جنسی تولیدمثلی روی پوزه، سرپوش آبششی و ناحیه اوسیپیتال سر، ایسموث، سینه، دو سوی بدن مقابل باله پشتی و باله‌های زوج است. طول باله‌های زوج تفاوتی بین دو جنس ندارد، اما باله‌های جفت نرها، گردتر هستند.

■ صید سگ‌ماهی زاگرس

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سگ‌ماهی زاگرس

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر سگ‌ماهی زاگرس

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است، اما برای آن وضعیت کمترین نگرانی (LC) پیشنهاد شده است. این گونه در تعداد زیاد و در  دامنهء گسترده‌ای و در جمعیت‌های مستقل وجود دارد و خطر جدی‌ای آن را تهدید نمی‌کند.

■ بهداشت و بیماری‌های سگ‌ماهی زاگرس
-

تصاویر و فیلم‌ از سگ‌ماهی زاگرس:

سگ‌ماهی زاگرس سگ‌ماهی زاگرس سگ‌ماهی زاگرس
سگ‌ماهی زاگرس، رود چومان
عکس: جولاده رودبار و همکاران
سگ‌ماهی زاگرس
عکس: صیادزاده و همکاران
نقشهء پراکنش سگ‌ماهی زاگرس
سگ‌ماهی زاگرس

سگ‌ماهی زاگرس
عکس: صیادزاده و همکاران↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار

گونه Oxynoemacheilus chomanicus: سگ‌ماهی چومان
گونه Oxynoemacheilus brandtii : سگ‌ماهی کورا
گونه Oxynoemacheilus freyhofi : سگ‌ماهی فریهوف

گونه Oxynoemacheilus persa : سگ‌ماهی پارسی
گونه Oxynoemacheilus longipinnis : سگ‌ماهی باله‌بلند

گونه Paraschistura abdolii : سگ‌ماهی عبدلی