تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
لوچ تاجدار غزنی
( Paracobitis ghazniensis )
 
 


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه لوچ تاجدار غزنی

احتمالا در ایران وجود ندارد، توضیح در ادامه.

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Paracobitis ghazniensis (Bănărescu & Nalbant, 1966)j

:: نام فارسی و محلی ایران: لوچ تاجدار غزنی، سگ‌ماهی غزنی، سگ‌ماهی افغان
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En:stone loaches)
Genus: Paracobitis
Species: Paracobitis ghazniensis (گونه: لوچ تاجدار غزنی)

با وجود ذکر شدن ایران در نام کشورهای زیستگاه این ماهی، اما گزارش قطعی از ایران ندارد. برای ذکر کردن ایران، به یکی از نوشته‌های دکتر برایان کد استناد می‌شود که خود ایشان در متون بعدی، این ماهی را جزو ماهیان ایران ندانسته است. ممکن است با گونه‌هایی مثل P. rhadinaea و یا گونه ماهی P. vignai اشتباه گرفته شود.

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Sistan crested loach
• سایر زبان‌ها: استونی » Ghazni hinktrulling
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Noemacheilus ghazniensis
:: ریشه لغوی: Paracobitis از واژه‌های Para (یونانی)= نزدیک، مجاور + kobitis, -idos(یونانی) = نوعی ساردین و مرتبط با واژه kobios به معنی گاوماهی

■ کشورهای محل زندگی لوچ تاجدار غزنی

:: بومی در ایران (قطعی نیست). و نیز:
افغانستان،

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش لوچ تاجدار غزنی

:: در ایران: زیستگاه احتمالی آن در ایران نامشخص است و اگر وجود داشته باشد، احتمالا حوضه آبریز هیرمند.
در رود کابل و رود غزنی افغانستان

■ ویژگی‌های زیستگاه لوچ تاجدار غزنی

آب شیرین، نزدیک بستر
ساکن آب‌های نیمه‌گرمسیری

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک لوچ تاجدار غزنی

• شکل بدن: -
• اندازه: -
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولیدمثل لوچ تاجدار غزنی

-

■ صید لوچ تاجدار غزنی

ارزش و جذابیت صید چندانی ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی لوچ تاجدار غزنی

فاقد ارزش قابل توجه تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر لوچ تاجدار غزنی

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است.

■ بهداشت و بیماری‌های لوچ تاجدار غزنی
-

تصاویر و فیلم‌ از لوچ تاجدار غزنی:

 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار


گونه Paracobitis molavii : لوچ تاجدار مولوی
گونه Paracobitis vignai : لوچ تاجدار زابل
گونه Paracobitis malapterura : ماهی لوچ تاجدار غربی

گونه Oxynoemacheilus kiabii : سگ‌ماهی کیابی