تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
سگ‌ماهی آناهیتا
( Paraschistura aredvii )
 
سگ‌ماهی آناهیتا


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه سگ‌ماهی آناهیتا

 

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Paraschistura aredvii Freyhof, Sayyadzadeh, Esmaeili & Geiger, 2015

:: نام فارسی و محلی ایران: سگ‌ماهی آناهیتا، ماهی لوچ آناهیتا
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En:stone loaches)
Genus: Paraschistura
Species: Paraschistura aredvii (گونه: سگ‌ماهی آناهیتا)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Anahita Loach
• سایر زبان‌ها: -
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Paraschistura : به دلیل شباهت به جنس Schistura / aredvii= از عبارت Aredvi Sura Anahita در اوستا، الهه آب، زایش و خرد

■ کشورهای محل زندگی سگ‌ماهی آناهیتا

:: بومی فقط در ایران

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش سگ‌ماهی آناهیتا

:: فقط در ایران: حوضه آبریز دجله، رودخانه فهلیان و زهره و نیز چشمه سراب بهرام و خیرآباد

■ ویژگی‌های زیستگاه سگ‌ماهی آناهیتا

ساکن آب‌های شیرین، نزدیک بستر
در آب‌های نیمه‌گرمسیری
مختصات جغرافیایی محل گزارش: استان فارس، چشمه سراب بهرام از انشعابات رود فهلیان. 30° 02' 48" شمالی و 51° 33' 34" شرقی

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سگ‌ماهی آناهیتا

• شکل بدن: باله پشتی دارای 7 شعاع | باله پشتی دارای 7-8 شعاع | باله مخرجی دارای 5 شعاع | باله سینه‌ای دارای 7-9 شعاع | باله شکمی دارای 6-7 شعاع | خط جانبی ناقص، تا قبل پایهء باله پشتی یا زیر آن امتداد دارد. | پشت و پهلو دارای فلس | ساختارهای دندانی کوچک و نوک‌تیز | فاقد شیار زیر چشمی | باله دمی کم و بیش لبه‌دار | دارای الگوی رنگی واضح در پلهوها و مقابل باله پشتی | ساقه دمی باریک
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 5.6 سانتیمتر.
• طول عمر: -
• غذا:
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولیدمثل سگ‌ماهی آناهیتا

-

■ صید سگ‌ماهی آناهیتا

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سگ‌ماهی آناهیتا

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر سگ‌ماهی آناهیتا

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است، اما برای آن وضعیت در معرض خطر (EN) پیشنهاد شده، این ماهی بومزاد ایران و فقط در رودخانه زهره دیده شده که تحت تاثیر برداشت آب، خشکسالی و آلودگی است. گسترش آن کمتر از 500 کیلومتر مربع است.

■ بهداشت و بیماری‌های سگ‌ماهی آناهیتا
-

تصاویر و فیلم‌ از سگ‌ماهی آناهیتا:

سگ‌ماهی آناهیتا سگ‌ماهی آناهیتا سگ‌ماهی آناهیتا
سگ‌ماهی آناهیتا
عکس: جولاده رودبار و همکاران
سگ‌ماهی آناهیتا
عکس: فاطمی و همکاران
پراکنش سگ‌ماهی آناهیتا در ایران
سگ‌ماهی آناهیتا سگ‌ماهی آناهیتا
رادیوگرافی دم سگ‌ماهی آناهیتا
عکس: صیادزاده و همکاران
رادیوگرافی سگ‌ماهی آناهیتا
عکس: صیادزاده و همکاران

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار


گونه Paraschistura naumanni : سگ‌ماهی نامان
گونه Paraschistura makranensis : سگ‌ماهی مکران

گونه Oxynoemacheilus veyseli : سگ‌ماهی ارس