تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
سگ‌ماهی نامان
( Paraschistura naumanni )
 
سگ‌ماهی نامان


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه سگ‌ماهی نامان

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Paraschistura naumanni Freyhof, Sayyadzadeh, Esmaeili & Geiger, 2015

:: نام فارسی و محلی ایران: سگ‌ماهی نامان، ماهی لوچ نامان
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En:stone loaches)
Genus: Paraschistura
Species: Paraschistura naumanni (گونه: سگ‌ماهی نامان)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Naumann loach
• سایر زبان‌ها: -
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Paraschistura : به دلیل شباهت به جنس Schistura / بخش دوم Naumani : به احترام دکتر کلاس نامان، مدیر سابق موزهء تحقیقاتی جانورشناسی کونیگ که بسیار به ایران، مردم، طبیعت و فرهنگ آن ارادت داشت.

■ کشورهای محل زندگی سگ‌ماهی نامان

:: بومی فقط در ایران

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش سگ‌ماهی نامان

:: فقط در ایران: حوضهء آبریز دریاچه مهارلو، پرسیس و هرمز. در رود کل، حاجی‌آباد و مُند و نیز چشمه‌های گلابی، شیدانک، آب‌انارک و تزنگ مشاهده شده است.

■ ویژگی‌های زیستگاه سگ‌ماهی نامان

ساکن آب‌های شیرین، نزدیک بستر
در آب‌های نیمه‌گرمسیری
مختصات جغرافیایی محل گزارش: در 28° 47' 15" شمالی و 54° 22' 19" شرقی، در استان فارس، چشمه گلابی در 35 کیلومتری غرب داراب، شاخه‌ای از رودخانه کل.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سگ‌ماهی نامان

• شکل بدن: باله پشتی دارای 7 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 5 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 7-9 شعاع نرم | باله شکمی دارای 6-7 شعاع نرم | خط جانبی ناقص، تا کمی مقابل پایه باله پشتی امتداد دارد. | سطح بدن از جمله قسمت پشت و پهلوها، به عنوان شاخص شناسایی با گونه‌های مشابه، دارای فلس است. | ساختارهای دندانی کوچک و نوک‌تیز | فاقد شیار زیرچشمی | ابتدای بالهء شکمی زیر یا کمی جلوی امتداد پایهء باله پشتی قرار دارد | فاقد تاج بلند پشتی | بدن بسیار باریک |
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 5.1 سانتیمتر.
• طول عمر: -
• غذا:
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولیدمثل سگ‌ماهی نامان

-

■ صید سگ‌ماهی نامان

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سگ‌ماهی نامان

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر سگ‌ماهی نامان

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است، برای آن وضعیت آسیب‌پذیر (VU) پیشنهاد شده است. مساحت تحت اشغال آن کمتر از 2000 کیلومتر مربع پیش‌بینی شده است و در آن تنها در 10 منطقه وجود دارد که بدلیل وجود گونهء غیربومی قزل‌آلای رنگین‌کمان که گوشتخوار و شکارچی است، کاهش کیفیت زیستگاه بدلیل آلودگی‌های انسانی و کشاورزی و نیز برداشت بی‌رویهء آب بویژه در فصل خشک تابستان وضعیت نامناسبی حاکم است.

■ بهداشت و بیماری‌های سگ‌ماهی نامان
-

تصاویر و فیلم‌ از سگ‌ماهی نامان:

سگ‌ماهی نامان سگ‌ماهی نامان سگ‌ماهی نامان
سگ‌ماهی نامان
عکس: جولاده رودبار و همکاران
سگ‌ماهی نامان از سه نما
عکس: صیادزاده و همکاران
پراکنش سگ‌ماهی نامان در ایران
سگ‌ماهی نامان سگ‌ماهی نامان سگ‌ماهی نامان
سگ‌ماهی نامان، نمای شکمی
عکس: صیادزاده و همکاران
رادیوگرافی سگ‌ماهی نامان
عکس: صیادزاده و همکاران
رادیوگرافی سگ‌ماهی نامان
عکس: صیادزاده و همکاران

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار


گونه Paraschistura lindbergi : سگ‌ماهی لیندبرگی
گونه Paraschistura kermanensis : سگ‌ماهی کرمان
گونه Paraschistura makranensis : سگ‌ماهی مکران

گونه Oxynoemacheilus freyhofi : سگ‌ماهی فریهوف