تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
سگ‌ماهی تاجدار ترکمن
( Paraschistura cristata )
 
سگ‌ماهی تاجدار ترکمن


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه سگ‌ماهی تاجدار ترکمن

 

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Paraschistura cristata (Berg, 1898)j

:: نام فارسی و محلی ایران: سگ‌ماهی تاجدار ترکمن، ماهی لوچ تاجدار ترکمن، سگ‌ماهی کاکل‌دار ترکمنی
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En:stone loaches)
Genus: Paraschistura
Species: Paraschistura cristata (گونه: سگ‌ماهی تاجدار ترکمن)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Turkmenian crested loach و نیز: Torkaman crested loach
• سایر زبان‌ها: روسی » Turkmenskii grebenchatyi golets
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Nemacheilus cristatus, Barbatula cristata, Metaschistura cristata, Schistura cristata
:: ریشه لغوی: Paraschistura : به دلیل شباهت به جنس Schistura

■ کشورهای محل زندگی سگ‌ماهی تاجدار ترکمن

:: بومی در ایران و نیز:
افغانستان و ترکمنستان

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش سگ‌ماهی تاجدار ترکمن

:: در ایران: حوضهء آبریز حوضهء آبریز خزر، هریرود در سرخس، کشف‌رود، حوضه آبریز کویر، بجستان. در رودهای کلات، اخلامد و نوبهار، رودهایی مثل زنگلانلو، رادکان
خارج ایران، در چشمه‌های کوپتداگ ترکمنستان که بعضی به ایران می‌روند. شاخه‌های تجن در افغانستان.

■ ویژگی‌های زیستگاه سگ‌ماهی تاجدار ترکمن

ساکن آب‌های شیرین، در بستر و دور از بستر
در آب‌های نیمه‌گرمسیری با دمای 10 تا 20 درجه سانتیگراد
ساکن آب‌های با جریان سریع، در قسمت‌های فوقانی رودخانه‌ها با بستر قلوه‌سنگی و سنگلاخی.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سگ‌ماهی تاجدار ترکمن

• شکل بدن: باله پشتی دارای 7-5 شعاع منشعب و 2-6 شعاع غیرمنشعب | باله مخرجی دارای 5 شعاع منشعب و 2-4 شعاع غیرمنشعب | باله سینه‌ای دارای 9-10 شعاع | باله شکمی دارای 6-7 شعاع | خط جانبی کامل | روی ساقهء دمی دارای فلس | فلس‌ها کوچک، مستطیلی و جدا از هم | ساختارهای دندانی با توسعه ضعیف | فاقد شیار زیرچشمی | دارای تاج چربی واضح که با 22-25 شعاع بالهء دمی حمایت می‌شود. | دارای یک خال سیاه در بخش قدامی پایهء باله پشتی روی شعاع‌های غیرمنشعب و اولی شعاع منشعب. گاهی یک خال مشابه روی بخش قدامی پایهء باله مخرجی در اولین دو شعاع آن. بخش قدامی بدن تیره و بخش خلفی آن 4-8 نوار قهوه‌ای پهن دارد که با یک نوار روشنتر جدا می‌شوند. در پهلو نوارهای قهوه‌ای گاهی محو می‌شوند. در گزارش‌های مختلف تفاوت‌هایی در رنگ ذکر شده است. | لب‌ها ضخیم و چاکدار، لب بالایی دارای یک شکاف میانی | حفرهء بویایی قدامی یک برجستگی بزرگ دارد | ماهیان بزرگ دارای برجستگی روی گونه | مجموع مهره‌ها 36-38 عدد | سه جفت سبیلک دارد | سر از بالا به پایین فشرده شده است.
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 9.3 سانتیمتر.
• طول عمر: بیش از 6 سال
• غذا: بیمهرگان مثل لارو شیرونومید
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولیدمثل سگ‌ماهی تاجدار ترکمن

تمایز ظاهری بین نر و ماده وجود ندارد. نسبت جنسی معمولا برابر است. تولید مثل در بهار

■ صید سگ‌ماهی تاجدار ترکمن

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سگ‌ماهی تاجدار ترکمن

فاقد ارزش صید تجاری. ارزش اکولوژیک دارد. طعمه ماهیان بزرگتر است. ارزش زیبایی‌شناسی داشته و قابل نگهداری در آکواریوم است.

وضعیت ذخایر سگ‌ماهی تاجدار ترکمن

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است، اما برای آن وضعیت کمترین نگرانی (LC) پیشنهاد شده است. گسترش زیاد دارد و به تعداد زیاد در چندین منطقه زندگی می‌کند.

■ بهداشت و بیماری‌های سگ‌ماهی تاجدار ترکمن
-

تصاویر و فیلم‌ از سگ‌ماهی تاجدار ترکمن:

سگ‌ماهی تاجدار ترکمن سگ‌ماهی تاجدار ترکمن سگ‌ماهی تاجدار ترکمن
سگ‌ماهی تاجدار ترکمن
عکس: جولاده رودبار و همکاران
سگ‌ماهی تاجدار ترکمن، رود کلات
عکس: جولاده رودبار و همکاران
پراکنش سگ‌ماهی تاجدار ترکمن در ایران
سگ‌ماهی تاجدار ترکمن سگ‌ماهی تاجدار ترکمن سگ‌ماهی تاجدار ترکمن
ترسیمی از سگ‌ماهی تاجدار ترکمن
سگ‌ماهی تاجدار ترکمن، ترکمنستان
رادیوگرافی سگ‌ماهی تاجدار ترکمن
عکس: صیادزاده و همکاران
سگ‌ماهی تاجدار ترکمن سگ‌ماهی تاجدار ترکمن سگ‌ماهی تاجدار ترکمن
رادیوگرافی دم سگ‌ماهی تاجدار ترکمن
عکس: صیادزاده و همکاران
سگ‌ماهی تاجدار ترکمن
عکس: موسوی ثابت و همکاران
سگ‌ماهی تاجدار ترکمن، ایران
عکس: قنبریفردی و همکاران
سگ‌ماهی تاجدار ترکمن سگ‌ماهی تاجدار ترکمن  
هریرود، زیستگاه سگ‌ماهی تاجدار ترکمن
عکس: جولاده رودبار و همکاران
سگ‌ماهی تاجدار ترکمن
عکس: عظیمی و همکاران
 
     

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار


گونه Paraschistura naumanni : سگ‌ماهی نامان
گونه Paraschistura makranensis : سگ‌ماهی مکران

گونه Oxynoemacheilus veyseli : سگ‌ماهی ارس