تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
سگ‌ماهی هرمز
( Paraschistura hormuzensis )
 
سگ‌ماهی هرمز


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه سگ‌ماهی هرمز

 

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Paraschistura hormuzensis Freyhof, Sayyadzadeh, Esmaeili & Geiger, 2015

:: نام فارسی و محلی ایران: سگ‌ماهی هرمز، ماهی لوچ هرمز
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En:stone loaches)
Genus: Paraschistura
Species: Paraschistura hormuzensis (گونه: سگ‌ماهی هرمز)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Hormuz loach
• سایر زبان‌ها: -
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Paraschistura : به دلیل شباهت به جنس Schistura

■ کشورهای محل زندگی سگ‌ماهی هرمز

:: بومی فقط در ایران

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش سگ‌ماهی هرمز

:: فقط در ایران: حوضهء آبریز حوضهء آبریز مکران. رودخانه‌های میناب و رودان

■ ویژگی‌های زیستگاه سگ‌ماهی هرمز

ساکن آب‌های شیرین، نزدیک بستر
در آب‌های نیمه‌گرمسیری
مختصات جغرافیایی محل گزارش: در استان هرمزگان، رودخانه رودان در منطقهء پل آبنما از شاخه‌های رود میناب، 24° 28' 27" شمالی و 57° 15' 14" شرقی

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سگ‌ماهی هرمز

• شکل بدن: باله پشتی دارای 7 شعاع | باله مخرجی دارای 5 شعاع | باله سینه‌ای دارای 10 شعاع | باله شکمی دارای 7 شعاع | خط جانبی ناقص است و تا کمی مقابل پایهء باله پشتی یا زیر آن می‌رسد. | تمام بدن بجز بخش مقابل باله پشتی و شکم، از فلس پوشیده شده است. | ساختارهای دندانی کوچک و نوک‌تیز | دارای شیار زیرچشمی | دارای 7-10 نوار قهوه‌ای تیره روی پهلو | باله شکمی به مخرج یا نزدیکی آن می‌رسد. | بدن مرتفع | فاقد تاج چربی پشتی بدن مرتفع |باله دمی دوشاخه
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 5.2 سانتیمتر.
• طول عمر: -
• غذا:
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولید مثل سگ‌ماهی هرمز

-

■ صید سگ‌ماهی هرمز

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سگ‌ماهی هرمز

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر سگ‌ماهی هرمز

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است، اما برای آن وضعیت در معرض خطر (EN) پیشنهاد شده چون در کمتر از پنج نقطه در محدوده پراکنشش دیده شده که تحت تاثیر خشکسالی، آلودگی و برداشت بی‌رویه آب به منظور کشاورزی قرار دارد و در کمتر از 500 کیلومتر مربع گسترش یافته است..

■ بهداشت و بیماری‌های سگ‌ماهی هرمز
-

تصاویر و فیلم‌ از سگ‌ماهی هرمز:

سگ‌ماهی هرمز سگ‌ماهی هرمز سگ‌ماهی هرمز
سگ‌ماهی هرمز
عکس: جولاده رودبار و همکاران
رادیوگرافی سگ‌ماهی هرمز
عکس: صیادزاده و همکاران
پراکنش سگ‌ماهی هرمز در ایران
سگ‌ماهی هرمز
رادیوگرافی دم سگ‌ماهی هرمز
عکس: صیادزاده و همکاران

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار


گونه Paraschistura naumanni : سگ‌ماهی نامان
گونه Paraschistura makranensis : سگ‌ماهی مکران

گونه Oxynoemacheilus veyseli : سگ‌ماهی ارس