تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
سگ‌ماهی کسلر
( Paraschistura kessleri )
 
سگ‌ماهی کسلر


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه سگ‌ماهی کسلر


◄ گونه Paraschistura sargadensis که به عنوان سگ‌ماهی سرحد از ایران گزارش شده، مترادف همین گونه است.

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Paraschistura kessleri (Günther, 1889)j

:: نام فارسی و محلی ایران: سگ‌ماهی کسلر، ماهی لوچ کسلر
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En:stone loaches)
Genus: Paraschistura
Species: Paraschistura kessleri (گونه: سگ‌ماهی کسلر)

برایان کد، احتمال داده که این گونه، همان گونهء Paraschistura prashari باشد.

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Kessler's loach
• سایر زبان‌ها: روسی » Golets Kesslera
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Nemacheilus kessleri, Noemacheilus kessleri, Schistura kessleri, Nemacheilus sargadensis, Paraschistura sargadensis, Schistura sargadensis,
:: ریشه لغوی: Paraschistura : به دلیل شباهت به جنس Schistura + Kessleri: از نام کسلر، ماهی‌شناس

■ کشورهای محل زندگی سگ‌ماهی کسلر

:: بومی در ایران (نیازمند بررسی بیشتر) و نیز:
افغانستان، پاکستان و احتمالا ترکمنستان

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش سگ‌ماهی کسلر

:: در ایران نیازمند بررسی بیشتر است: در شرق ایران، در رودی نزدیک کوه تفتان، هامون لوره و هامون ماشکید در ایران، پاکستان و افغانستان گزارش شده است. رودخانه تجن و حوضهء رودخانه‌های سیستان، ماشکید و بجستان (عبدلی، 1378). رودخانه‌های رادکان، زاوین و کارده در خراسان رضوی.
اولین بار در رود پیشین لورا افغانستان گزارش شده است.. رود کابل در افغانستان، شاخه هلمند در غرب قندهار. رودهای بولان، ناری و بودو پاکستان. احتمالا در حوضهء آبریز مرغاب در ترکمنستان.

■ ویژگی‌های زیستگاه سگ‌ماهی کسلر

آب شیرین. نزدیک بستر و دور از بستر.
در pH بین 6.8 تا 7.8 و dH تا 15 زندگی می‌کند.
ساکن آب‌های نیمه‌گرمسیری با دمای 15 تا 30 درجه سانتیگراد.
رودهای دارای بستر قلوه‌سنگی و ماسه‌ای.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سگ‌ماهی کسلر

• شکل بدن: باله پشتی دارای 2-3 شعاع سخت و 7 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 2-3 شعاع سخت و 5 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 8-11 شعاع نرم | باله شکمی دارای 7 شعاع نرم | خط جانبی ناقص، به میانهء بدن نمی‌رسد | فاقد فلس | دندان‌های توسعه‌یافته | فاقد شیار زیر چشمی | روی پهلوها دارای 10-12 نوار قهوه‌ای تیرهء منظم، طرح رنگی بدن در گزارش‌ها مختلف، متفاوت است. | پوزه کُند | فاقد تاج چربی پشتی
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 5 سانتیمتر (بعضی منابع 8.7 سانتیمتر طول کل)
• طول عمر: بیشتر از 4 سال.
• غذا: بیمهرگان رودخانه‌ها
• ژنتیک: مطالعه‌ای درایران (شعبانی و همکاران، 1395) نشان داد که این گونه از غنای آللی و هتروزیگوسیتی مناسبی در مناطق مورد بررسی برخوردار است. دارای تنوع درون جمعیتی است.
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولیدمثل سگ‌ماهی کسلر

نر و ماده تمایز ظاهری ندارند.
در فصل بهار تخمریزی می‌کند.
بین ماه آوریل و می بیشترین تخمریزی وجود دارد.
حداکثر قطر تخم 1.44 میلیمتر است.
هماوری مطلق به 1246 می‌رسد.

■ صید سگ‌ماهی کسلر

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سگ‌ماهی کسلر

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد. به عنوان طعمهء ماهیان بزرگتر دارای ارزش است.
از نظر زیبایی‌شناسی مناسب نگهداری در آکواریوم است.

⧠ وضعیت ذخایر سگ‌ماهی کسلر

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است، اما چه در ایران و چه کشورهایی که گزارش وجود آن بوده، نمونه‌ای برای بررسی به دست نیامده و برای آن وضعیت "اطلاعات ناکافی" (DD) پیشنهاد شده است.

■ بهداشت و بیماری‌های سگ‌ماهی کسلر
-

تصاویر و فیلم‌ از سگ‌ماهی کسلر:

سگ‌ماهی کسلر سگ‌ماهی کسلر سگ‌ماهی کسلر
سگ‌ماهی کسلر
سگ‌ماهی کسلر
عکس: عباسی
پراکنش سگ‌ماهی کسلر در ایران
سگ‌ماهی کسلر    
ترسیمی از سگ‌ماهی کسلر
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار


گونه Paraschistura prashari : سگ‌ماهی پراشار
گونه Paraschistura susiani :سگ‌ماهی شوشی

گونه Ponticola kessleri : گاوماهی سرگنده کسلر
گونه Alosa kessleri : شگ‌ماهی مهاجر