تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
سگ‌ماهی پراشار
( Paraschistura prashari )
 
 


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه سگ‌ماهی پراشار

برایان کد، احتمال داده که این گونه، همان گونهء Paraschistura kessleri باشد.

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Paraschistura prashari (Hora, 1933)j

:: نام فارسی و محلی ایران: سگ‌ماهی پراشار، ماهی لوچ پراشار
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En:stone loaches)
Genus: Paraschistura
Species: Paraschistura prashari (گونه: سگ‌ماهی پراشار)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Prashar’s loach
• سایر زبان‌ها: چک» Mřenka Prasharova
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Nemacheilus prashari, Schistura prashari
:: ریشه لغوی: Paraschistura : به دلیل شباهت به جنس Schistura + prashari : نام دریاچه و نیز شخصیت بلندپایه تاریخی در هند

■ کشورهای محل زندگی سگ‌ماهی پراشار

:: بومی در ایران (نیازمند بررسی است) و نیز:
پاکستان، بجز پاکستان احتمال وجود در افغانستان و هند وجود دارد، اما نیازمند بررسی است.

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش سگ‌ماهی پراشار

:: در ایران احتمالا همان گونهء P. kessleri، به این نام هم گزارش شده است.
زیستگاه اصلی رود ایندوس در هند هست. رود هرو پاکستان. از حوضهء آبریز رود ماشکید (ماشکل) پاکستان در مرز جنوب شرقی ایران، و رود فرح در سیستان افغانستان، و رود هلمند افغانتسان.

■ ویژگی‌های زیستگاه سگ‌ماهی پراشار

ساکن آب‌های شیرین، نزدیک بستر و دور از بستر
در آب‌های نیمه‌گرمسیری

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سگ‌ماهی پراشار

• شکل بدن: باله پشتی دارای 9 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 7 شعاع نرم |
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 4.5 سانتیمتر.
• طول عمر: -
• غذا:
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: اطلاعات از این گونه بسیار ناچیز است.

تولیدمثل سگ‌ماهی پراشار

-

■ صید سگ‌ماهی پراشار

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سگ‌ماهی پراشار

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر سگ‌ماهی پراشار

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است.

■ بهداشت و بیماری‌های سگ‌ماهی پراشار
-

تصاویر و فیلم‌ از سگ‌ماهی پراشار:

     
     

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار


گونه Paraschistura kessleri : سگ‌ماهی کسلر
گونه Paraschistura makranensis : سگ‌ماهی مکران
گونه Paraschistura susiani :سگ‌ماهی شوشی

گونه Oxynoemacheilus freyhofi : سگ‌ماهی فریهوف