تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
سگ‌ماهی لیندبرگی
( Paraschistura lindbergi )
 
 


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه سگ‌ماهی لیندبرگی

حضور این ماهی در ایران قطعیت ندارد، در منابع آبی مرزی ایران و پاکستان مشاهده شده است. شباهت زیادی با P. Kessleri دارد و ممکن است با آن اشتباه شود.

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Paraschistura lindbergi (Bănărescu & Mirza, 1965)j

:: نام فارسی و محلی ایران: سگ‌ماهی لیندبرگی، ماهی لوچ لیندبرگی
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En:stone loaches)
Genus: Paraschistura
Species: Paraschistura lindbergi (گونه: سگ‌ماهی لیندبرگی)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Lindbergi Loach
• سایر زبان‌ها: استونی » Lindbergi pügaltrull
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Noemacheilus lindbergi, Nemacheilus lindbergi, Schistura lindbergi
:: ریشه لغوی: Paraschistura : به دلیل شباهت به جنس Schistura

■ کشورهای محل زندگی سگ‌ماهی لیندبرگی

:: بومی اثبات‌نشده در ایران
افغانستان، پاکستان

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش سگ‌ماهی لیندبرگی

:: غیرقطعی ایران: احتمالا حوضهء آبریز هامون. در یک منبع آبی نزدیک ایران، هامون ماشکیل، مشاهده شده است.

■ ویژگی‌های زیستگاه سگ‌ماهی لیندبرگی

ساکن آب‌های شیرین، نزدیک بستر
در آب‌های نیمه‌گرمسیری

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سگ‌ماهی لیندبرگی

• شکل بدن: -
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 5.8 سانتیمتر.
• طول عمر: -
• غذا:
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولیدمثل سگ‌ماهی لیندبرگی

-

■ صید سگ‌ماهی لیندبرگی

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سگ‌ماهی لیندبرگی

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر سگ‌ماهی لیندبرگی

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است.

■ بهداشت و بیماری‌های سگ‌ماهی لیندبرگی
-

تصاویر و فیلم‌ از سگ‌ماهی لیندبرگی:↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار

گونه Paraschistura kermanensis : سگ‌ماهی کرمان
گونه Paraschistura naumanni : سگ‌ماهی نامان
گونه Paraschistura makranensis : سگ‌ماهی مکران

گونه Oxynoemacheilus veyseli : سگ‌ماهی ارس